Information från TRBB om bussfrågan (SL-buss 689). Informationen tagen från FaceBook-gruppen “Tynningö Anslagstavla”. Se även inlägg nedan om “Störningsinformation från Traveller”.

Information från TRBB om bussfrågan (SL-buss 689). Informationen tagen från FaceBook-gruppen “Tynningö Anslagstavla”. Angående busstrafiken på Tynningö Inför perioden augusti 2018 till augusti 2021 genomfördes en ny upphandling av busstrafiken på Tynningö. Upphandlande part var Keolis på uppdrag av Trafikförvaltningen. […]

Information angående nya dataskyddsförordningen “GDPR”

Information angående Tynningö’s hemsida! E-postadresser och övriga uppgifter som lämnas för prenumeration på utskick av innehåll på sidan i form av artiklar, annonser på anslagstavlan, kommentarer eller medlemskap, används endast för detta. Vi säljer eller ger inte bort e-postadresser och […]