Tynningö fiber

Fiberprojektet

Detta är en sida som kommer arkiveras! Projektet avslutat och arbetsgruppen upplöst. \\Per

[2015-06-28]

Telia Öppen Fiber har nu avslutat sin kampanj.

Kravet för att projektet skulle realiseras var en anslutningsnivå på 30% och vi har nått ca 45%.

Detta innebär att vi kan räkna med att vi som gått med kommer att ha fiber till våra fastigheter senast till nyår om allt går som planerat.

Vi kan nu förvänta oss att vi kommer att bli uppvaktade av några av de tjänsteleverantörer som Telia har avtal med. Vi som initierat fiberprojektet kommer att försöka åstadkomma en s k gruppupphandling för att om möjligt uppnå en så attraktiv och kostnadseffektiv lösning som möjligt för oss alla.

Därför vill vi uppmana er alla att innan ni tackar ja till någon tjänsteleverantörs erbjudande invänta ett möjligt erbjudande om ett samlat grupperbjudande! Kolla hemsidan regelbundet!

Telia har meddelat att det är några som man inte kom ihåg att be om faktureringsadress. Om Du tror Dig vara en av dem kontakta då Telia (gärna någon av kontakpersonerna Jorma 0725001192 eller Anders 0722042069) och meddela denna.

/Fibergruppen


Fler nyheter

[Information inlagd 2014-11-17]

INFORMATION ANGÅNDE FIBER TILL TYNNINGÖ

En grupp under TRBB’s ledning har etablerats för att driva frågan utläggning av fiber på Tynningö.

Vi har, sedan arbetet startat tagit ett antal relevanta kontakter med olika potentiella leverantörer och även med bl a Länsstyrelsen för att klarlägga vilka förutsättningar som gäller inkl kostnader och möjliga och lämpliga bidrag.

Vårt arbete har resulterat i att vi just nu ser två huvudalternativ, där det ena är att vi själva äger nätet och det andra att en större operatör som t ex Telia genom Telia Öppen Fiber tar helhetsansvaret. Båda alternativen har sina för- och nackdelar, men för det senare alternativet kan vi med en viss bindningstid, t ex 60 månader, slippa en inträdesavgift som normalt ligger på 16-25000 kronor. Det kan även vara så att Telia kan kräva att en mycket stor del av öns fastigheter ansluter sig. En första bedömning är att ett Teliaalternativ snabbast leder till målet. Båda alternativen kommer under alla förhållanden att resultera i lägre kostnader för respektive fastighet.

Vår ambition är att vi skall få fiber till ön så snabbt som möjligt och till så låg kostnad som möjligt utan att göra avkall på kvalitén.

Ett bra och effektivt sätt att nå detta mål är att så många som möjligt anmäler sitt intresse, detta oavsett om Du är fast- eller sommarboende. Och tänk på att det blir absolut billigast för Dig att gå med direkt. Att vänta till ett senare tillfälle kan bli avsevärt dyrare.

Vi kommer den närmaste tiden att fortsätta dialogen med potentiella leverantörer av bredbands- och fiberlösningar som även kommer att omfatta att vi begär offerter. Det är idag för tidigt att säga när allt kan vara klart, men med ett stort intresse från oss öbor kombinerat med att vi kan utnyttja de infrastrukturförbättringar som redan nu sker på ön bör spaden kunna sättas i jorden under 2015.

För TRBB

Lars Röckert


Är du intresserad av att få fiberbredband till din fastighet?

Vi följer samma ide som Rindö redan har genomfört, argumenten som de använder gäller även för Tynningö. Titta in på deras sida för ytterligare information. Men, kom ihåg att boende på Tynningö inte kan anmäla sig på Rindös sida eller vice versa.

rindofiber.se

Fyll i formuläret för intresseanmälan nedan.

Varför fiber?

Argument för medlemskap (intresseanmälan längre ned på sidan)

  • Blixtsnabbt internet, perfekt TV-bild och billig fast telefoni.
  • Framtidssäker teknik helt okänslig för åska och fukt m.m.
  • Fiberkabel utan mobila bredbandets kapacitets- och volymsbegränsning.
  • Förbättrade möjligheter för företagande, distansarbete, övervakning, larm, vård i hemmet m.m.
  • Ett ökat värde på fastigheten med fiberanslutning.
  • Telia Sonera kan komma att successivt lägga ner kopparanslutna telestationer.

Och som sagt innan, detta är ingen bindande anmälan, utan vi vill se hur pass stort intresse för fiberbredband det finns på Tynningö. Ni som anmäler er får information, inget annat.

Notera att det räcker med en anmälan per fastighet/adress, samtliga boende på fastigheten behöver inte anmäla intresse.

Skriv in epost, fastighetsbeteckning (Endast siffror, ex. 1:123) och adress. Har fastigheten ingen adress, skriv område/väg eller närmaste hållplats.
Du anmäler intresse för framtida fiber samt prenumererar på epost med information om arbetet med fiber till Tynningö.
Epost-adresserna används endast till detta, inget annat.
/TRBB