Grannsamverkan – Kontaktinformation

Grannsamverkan – polisens arbete

Grannsamverkan går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Forskning visar att grannsamverkan ger goda resultat.

Ett sätt att förändra attityder hos människor, ta ställning för brottsoffer och bry sig om varandra. Ett sätt att få mer kunskap minska risken för inbrotts-, vatten- och brandskador.

Samverkan för att minska brottsligheten

Grannsamverkan är en metod som bygger på ett samarbete mellan de boende och polisen. På många håll deltar även kommunernas lokala brottsförebyggande råd, försäkringsbolag, bostadsbolag och andra aktörer i samhället.

Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och trivseln i bostadsområdet. Det handlar främst om att förhindra bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder.

Metoden går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Med större social kontroll kan en möjlig gärningsman upptäckas lättare.

Enligt en genomgång av internationell forskning som Brottsförebyggande rådet (Brå) gjort minskar brottsligheten i genomsnitt med ungefär en fjärdedel där man har grannsamverkan.

Grannsamverkan – Stöldskyddsföreningens webbplats

Grannsamverkan – Brås:s webbplats

Om oturen är framme kan Du antingen kontakta polisen direkt eller Din kontaktperson i Din förening. Kontaktuppgifterna finner Du nedan:

Polisen:
Ann-Sofie Lundström Gustafsson (lokalt ansvarig); tel: 010-563 15 26 alt 070-321 40 14 (Sökt för verifiering)
Email: ann-sofie.lundstrom@polisen.se
Amalia Ullman; tel: 010-563 15 25 alt 070-678 04 86 (Sökt för verifiering!)
Petra Westerberg; tel: 010-563 15 24 alt 070-678 11 86 (Sökt för verifiering!)

Om inte anträffbara ring: 114 14 Vid nöd ring: 112

Gör en polisanmälan

https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/grannsamverkan/

Grannsamverkan Tynningö

Höganäs:
Lennart Ljung; tel: 070-676 21 10 email: lennart_ljung@telia.com

NTS:
Vakant (Sökt för kontaktuppgifter)

Sjöviksvägens vägförening:
Lena Eliasson; tel: 070- 888 45 13 email: lena45.eliasson@telia.com

Soluddens vägsamfällighet:
Ronni Ohlsson; tel: 070-782 10 30 email: ronni@sjoo.se

Kvarntäppan-Åkershov:
Kenneth Normen; tel: 08-669 39 64 e-mail: normen.kenneth@gmail.com

Sveaborg:
Anita Meyerhöffer; tel: 08-31 40 66 e-mail: anita.meyerhoffer@bredband.net

Ekensbergs Villaägareförening:
Tomas Elm; tel: 070-696 57 35 email: tomas.elm@telia.com

Lilla Furusunds Villaägareförening:
Lars Röckert; tel: 073-668 20 02 email: lars.rockert@gmail.com (återkommer)

Huvudkontaktperson Tynningö-Polisen:
Lars Röckert; tel: 073-668 20 02 email: lars.rockert@gmail.com

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *