Hemsida_Tynningö

Tynningö - aktuellt


Snälla meddela oss din e-postadress om du har en, så vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail istället för på papper.


Kontakta Styrelsen för TRBB

info@tynningo.se


Organisationsnr: 802439-1941

Bankgiro: 245-5871.

 

Vanlig post:

Tynningö Ramsö Bygdegårds- och Byalagsförening

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ

 

Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.

Personuppgiftpolicy TGEF -->>


Norra Tynningö Samfällighet

NTS

NORRA TYNNINGÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING,

c/o Elisabeth Röckert Gärdsgårdsvägen 5,

134 92 Tynningö

Organisationsnr: 716418-4702

Kontakt: nts.ordf@tynningo.se


Östra Tynningö Samfällighet

ÖTS

ÖSTRA TYNNINGÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING,

c/o Svante Eriksson

Tynningövägen 108,

134 92 Tynningö

Organisationsnr: 716417-0958


Tynningö IF

TIF

TYNNINGÖ IF,

c/o Tina Hallsten

Norra Tynningöv 10,

134 92 VAXHOLM

Organisationsnummer: 802454-8573


Gamlingbo

Gamlingbo

Vi Unga

Vi Unga


Du vet väl att du kan hyra bygdegården för fester och andra evenemang?

För att hyra bygdegården kontakta Inger Persson, birri@telia.com

Länk till Hyrestariffer här-->>

Mitt, ditt och allas vatten!

Grundvattnet är fortfarande mycket under normal nivå! 

Det är allt fler som flyttar ut till Tynningö och det byggs hela tiden nya fastigheter, vilket gör att det blir en ökad användning av grundvattnet. Nedan är information från Roslagsvatten och Värmdö Kommun. Läs mer här -->>

Kommunen informerar om pågående arbete med översiktsplaneringen

 

Nedanstående information har inkommit från kommunens ansvariga för översiktsplanen för Vaxholms Kommun.

 

”Nu är arbetet med översiktsplanering för Tynningö en del av översiktsplanen. Information om detta finns på stadens hemsida samt en kort sammanfattning av mötet i Bygdegården i april med ett Frågor & svar-dokument för vanliga frågor. 

https://www.vaxholm.se/externwebb-startsida/bygga-bo-och-miljo/planarbete/oversiktsplan/fordjupad-oversiktsplan-for-tynningo.html

 

Under sommaren har en cykelturné planerats med fokus på att även försöka nå fritidsboende på öar i kommunen, där vi kommer ut till Tynningö nästa fredag 23/8. Syftet med besöket är att informera om att arbetet med översiktsplanen är i startgroparna och vi kommer att ha med oss en del av det material vi hade på mötet i våras. Vi kommer att finnas vid Bygdegården ca 10-13 och vid Höganäs 14-16.30.”

https://www.vaxholm.se/externwebb-startsida/arkiv/visas-pa-startsidan/nyhetsarkiv-startsida/2019-08-08-prata-med-oss-om-vaxholms-framtid-i-sommar.html


Nu är planeringen inför vinterns förvaring av båtar på "Tippen" i full gång, är du intresserad av båtförvaring på "Tippen"- kontakta Lennart Ljung - ‭070-676 21 10‬.


Kommande aktiviteter på Bygdegården hösten 2019

För er höstplanering framgår nedan de trevliga och traditionella höstaktiviteter som Byalaget (TRBB) planera att genomföra. Vi hoppas på stor uppslutning och att kunna umgås i ”glada vänners lag”.

  • 31 augusti                Forneldars afton på Tynningö Klack
  • 27 september          Pubafton
  • 19 oktober               Biokväll (start kl 1600)
  • 9 november             Biokväll (start kl 1600)
  • 22 november           Pubafton (Fritt fram för frivilliga att arrangera. Kontakta styrelsen)
  • 30 november           Julmarknad


Angående sophämtningen på Tynningö

  • Läs mer om sophämtningen här -->> 
  • Uppgifter om tömning och städning av återvinningsstationen här -->>  
  • Schema för tömning återvinning Tynningö -->>


Nytt lösenord

till det trådlösa nätverket på Bygdegården. Lösenordet finns anslaget inne i Bygdegården - som tidigare. 


Mer information om Eivor Björkman Gambia Aid -

https://www.ebg-aid.org
Tynningö


Vid stenålderns slut, för cirka 3 500 år sedan, stack ett antal kobbar upp bland dyningarna till vad som skulle bli dagens Tynningö. Namnet Tynningö kan ha uppstått redan på vikingatiden. Platsen benämndes Thyninge första gången 1322 i en köpehandling som bevittnades av en Karl från Thyninge. Senare fick Stockholms borgare ön som tack för att en stadsport öppnades för Engelbrekt 1436, så att han kunde "ta" Stockholm från danskarna.

Gåvan bekräftades av Gustav Vasa år 1529 som likafullt gav bort ön till Jöns på Tinningha 1545. Gustav Vasa återtog ön 1551 varefter ön blev kungsladugård under en kort tid. Erik XIV införde begreppet säteri och 1560 fick Jakob Bagge Tynningö. Han var amiral och slog en dansk flotta vid Bornholm. Under 1600- och 1700-talet skiftade ön ägare flera gånger. En flygel av Tynningö säterigård finns kvar från tidigt 1700-tal. 1744 fungerade Mårten Kling som öns befattningsman. Hans namn lever vidare i namnet "Klingens Kärr" (hållplats 7), vilket han lät utdika.

På 1800-talet styckades ön i mindre bondejordbruk. Betesmarken utökades. Då var tillgången på rinnande vatten som störst. På våren sänkte bönderna nivån på den insjö som låg vid nuvarande betesängar (vid slalombacken) genom att låta vattnet forsa ut i Saltsjön vid Åkershov. Strömmarna drev kvarnstenarna. Dessa ligger ännu kvar och området kallas för Kvarntäppan. Ett brett och långt dike grävdes också så att vatten kunde rinna ut i insjön Stora Maren. Ny och bördig åkermark kunde därefter brukas. Den djupa och breda utdikningen finns kvar på flera ställen. Det pågick jordbruksverksamhet på ön till 1980-talet.[6]

I början av 1900-talet styckades delar av Tynningö i mindre tomter. Fastigheterna såldes till sommargäster som tog sig till Tynningö med ångbåt. Under 1920- och 30-talen besökte många barn och ungdomar Tynningö varje sommar på Dagens Nyheters "dag-kollo" vid Snickarbacken och Sunnerdalska stiftelsen som ägde hus vid Norra Tynningö brygga. LÄS MER-->>

Företag på Tynningö


Läs mer här

Tynningö

134 92 TYNNINGÖ