Nyheter

Du vet väl att du kan hyra bygdegården för fester och andra evenemang?

För att hyra bygdegården kontakta Inger Persson, birri@telia.com

Länk till Hyrestariffer här-->>

Nyheter

Mobil Miljöstation kommer till Tynningö Bygdegård

För att underlätta vår källsortering kommer en mobil miljöstation att finnas vid Bygdegården onsdagen den 25/9 kl 18:00-20:00.

Mer information här:

https://roslagsvatten.se/vaxholm-osteraker/missade-du-var-mobila-miljostation/3358


Hej alla grannar på Soluddsstigen/Östra Tynningö!

"Vi skulle vilja informera om att vi kommer att anlägga en ny tillfartsväg till vår fastighet vid slutet av Soluddsstigen på Östra Tynningö, vid Ljungbergsgårdens grindar.

Då vi tidigare inte har haft en egen tillfartsväg till vår fastighet kommer vi att bereda fortsättning av Soluddsstigen vid Ljungbergsgårdens grindar ca 200 meter och där svänga av till vänster in på vår fastighet. Det kommer att slyas och läggas markduk samt grus som ytskikt. Dessutom kommer det att behöva läggas markrör för dränering vid en plats.

Under nästa vecka den 3/9 samt 4/9 kommer Kuddby träd att avverka i vår skog inför vägbygget och transportera bort stammar och ris. Därefter har Mikael Andersson (M80 Bygg och Entreprenad) fått ansvaret som markentreprenör för att bereda vägen. Båda dessa entreprenörer är kända på ön och har gjort mycket jobb åt privatpersoner och TGEF.

Vi vill i förväg informera och förvarna att det kommer ske lastbilstransporter på Soluddsstigen/Östra Tynningö under perioden för avverkningen samt under beredningen av vägen som beräknas ta 4-6 veckor. Den nya vägsträckan som bereds efter Ljungbergsgårdens grindar kommer dessutom vara avstängd helt eller delvis periodvis under själva beredningen.

Styrelsen i TGEF och Östra Tynningö vägförening (GA:2) är informerade och alla tillstånd från Lantmäteriet är i sin ordning.

Tack för visad hänsyn och ha en fortsatt fin sommar och höst.

Hälsningar,

Familjen Berthold (Tynningö 1:711)"


Kommunen informerar om pågående arbete med översiktsplaneringen

 

Nedanstående information har inkommit från kommunens ansvariga för översiktsplanen för Vaxholms Kommun.

 

”Nu är arbetet med översiktsplanering för Tynningö en del av översiktsplanen. Information om detta finns på stadens hemsida samt en kort sammanfattning av mötet i Bygdegården i april med ett Frågor & svar-dokument för vanliga frågor.  https://www.vaxholm.se/externwebb-startsida/bygga-bo-och-miljo/planarbete/oversiktsplan/fordjupad-oversiktsplan-for-tynningo.html

 

Under sommaren har en cykelturné planerats med fokus på att även försöka nå fritidsboende på öar i kommunen, där vi kommer ut till Tynningö nästa fredag 23/8. Syftet med besöket är att informera om att arbetet med översiktsplanen är i startgroparna och vi kommer att ha med oss en del av det material vi hade på mötet i våras. Vi kommer att finnas vid Bygdegården ca 10-13 och vid

Höganäs 14-16.30.”

https://www.vaxholm.se/externwebb-startsida/arkiv/visas-pa-startsidan/nyhetsarkiv-startsida/2019-08-08-prata-med-oss-om-vaxholms-framtid-i-sommar.html


Nu är planeringen inför vinterns förvaring av båtar på "Tippen" i full gång, är du intresserad av båtförvaring på "Tippen"- kontakta Lennart Ljung - ‭070-676 21 10‬.


Angående sophämtningen på Tynningö

Lennart Ljung och jag hade igår tisdag ett mycket konstruktivt möte med Roslagsvatten.

Vi framförde sakligt våra synpunkter på hur sophämtningen fungerar eller inte fungerar. Detta mottogs bra och vi diskuterade en rad förändringar och förbättringar att införa. Om detta kommer Roslagsvatten att informera senare.

Noterbart är att Roslagavattens krav på utförande entreprenör är att inga sopkärl skall vara fulla. Om vi ser att detta ändå inträffar eller är på väg att hända uppmanas vi var och en att kontakta Roslagsvatten. Bäst görs detta via hemsidan!

Sophämtningen lär dock den närmaste tiden fortsatt ske på fredagar, men man lovade att seriöst titta på en tidigare tömningsdag. Våra argument för detta förstod man.

Alla kärl kommer nu att tömmas före midsommar, sannolikt idag onsdag, men nästa tömning lär bli först nästa fredag.

Fr o m nästa vecka t o m vecka 33 kommer tömning av gemensamhetskärl att ske varje vecka. Om ditt gemensamhetskärl är fullt får du lämna i annat gemensamhetskärl. Om du har enskilt kärl får du dock inteutnyttja något gemensahetskärl.

På sikt (sannolikt 2020) kommer Roslagsvatten och tillsammans med oss se över möjligheterna till bl a tätare tömningar, längre period under vår/sommar med veckotömning, införande av matavfallskärl och ett ev införande av låsta kärl som endast kan nyttjas av oss abonnenter.

Glad midsommar

Lasse Röckert

 

Grundvattnet är fortfarande mycket under normal nivå!

Mitt, ditt och allas vatten Det är allt fler som flyttar ut till Tynningö och det byggs hela tiden nya fastigheter, vilket gör att det blir en ökad användning av grundvattnet. Nedan är information från Roslagsvatten och Värmdö Kommun. Läs mer här -->


🚨Räddningstjänsten avråder från eldning! 🚨

Värmdöbor! Räddningstjänsterna i Stockholm län avråder från eldning från och med den 18 april. Anledningen är stor risk för gräsbränder i skog och mark. Så trots att det är eldningsveckor i kommunen så ber vi, på uppmaning av räddningstjänsten, att du:
- inte eldar, utan istället kör ris och trädgårdsavfall till återvinningen.
- använder särskilt iordningsställda grillplatser om du vill grilla i naturen.
Tack & glad påsk 🚒🙏🏼 🐣 Läs mer 👇🏼

https://www.varmdo.se/…/krislada.5.5fc2aa0e16a245e927d5609d…


Varför blir det ingen grovavfallshämtning på Norra Tynningö i maj?

I maj sker hämtning av grovavfall endast vid Höganäs och Östra Tynningö. Detta sker den 5 maj mellan kl 0900-1030 vid Höganäs Brygga och kl 1100-1300 vid Östra Tynningö/färjeläget.

På fråga till Roslagsvatten varför det inte sker även vid Norra Tynningö är svaret följande:

Grovavfallsfärjan kommer köra på Norra Tynningö 8/9. Schemat för i år bygger på statistik och erfarenhet från vår entreprenör efter tre års arbete. De har tagit bort två stopp, Norra Tynningö vårhämtning samt Skogsön södra vårhämtning. Anledningen är att antalet besökare varit lågt. För att minska miljöbelastning och hålla nere kostnader har beslutet fattats. Vi samlar löpande in synpunkter från boende och kommer göra en översyn efter höstens insamlingsrunda och se om vi behöver ompröva besluten.


Lars Röckert

Gärdsgårdsvägen 5

SE-134 92 Tynningö

Sweden

+46736682002

lars.rockert@gmail.com


Återvinningsstation

Från mitten av april finns en komplett återvinningsstation för tidningspapper, glas, förpackningar, metall, batterier, småelektronik, plast vid bygdegården. Detta innebär att den temporära återvinningsstationen vid Hpl 8 kommer att upphöra. Tänk på att inte slänga hushållssopor vid återvinningsstationen. Ställ heller inte det du ska återvinna utanför behållaren om den är full. 


Mobil miljöstation på Tynningö 

För mer information kan ni gå in på hemsidan: https://roslagsvatten.se/vaxholm-osteraker/nu-kommer-den-mobila-miljostationen-till-dig/3274Information från TRBB om bussfrågan (SL-buss 689) 

Läs mer här -->>Att få störningsinformation från Traveller

Traveller har nu meddelat att man har tagit fram en sms-tjänst som möjliggör att genom denna, och i förekommande fall, kunna erhålla s k störningsinformation, dvs om bussen av något skäl inte kan köra enligt tidtabell.

Det står var och en fritt att ansluta sig till denna tjänst, vilket verkligen rekommenderas. Detta görs genom att du skriver upp ditt telefonnummer på en lista som fr o m i början av nästa vecka kommer att finnas på bussen. Man behöver bara skriva telefonnumret, inga namn behövs vilket gör att vi inte bryter mot GDPR.

Se där, ett steg i rätt riktning, hälsar
Lasse


Kommande aktiviteter på Bygdegården hösten 2019

För er höstplanering framgår nedan de trevliga och traditionella höstaktiviteter som Byalaget (TRBB) planera att genomföra. Vi hoppas på stor uppslutning och att kunna umgås i ”glada vänners lag”.

  • 27 september          Pubafton - Läs mer här -->>
  • 19 oktober               Biokväll (start kl 1600)
  • 9 november             Biokväll (start kl 1600)
  • 22 november           Pubafton (Fritt fram för frivilliga att arrangera. Kontakta styrelsen)
  • 30 november           Julmarknad


Mer information om Eivor Björkman Gambia Aid - https://www.ebg-aid.org

Tynningö - aktuellt


Snälla meddela oss din e-postadress om du har en, så vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail istället för på papper.


Kontakta Styrelsen för TRBB

info@tynningo.se


Organisationsnr: 802439-1941

Bankgiro: 245-5871.

 

Vanlig post:

Tynningö Ramsö Bygdegårds- och Byalagsförening

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ

 

Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.

Personuppgiftpolicy TGEF -->>


Norra Tynningö Samfällighet

NTS

NORRA TYNNINGÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING,

c/o Elisabeth Röckert Gärdsgårdsvägen 5,

134 92 Tynningö

Organisationsnr: 716418-4702

Kontakt: nts.ordf@tynningo.se


Östra Tynningö Samfällighet

ÖTS

ÖSTRA TYNNINGÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING,

c/o Svante Eriksson

Tynningövägen 108,

134 92 Tynningö

Organisationsnr: 716417-0958


Tynningö IF

TIF

TYNNINGÖ IF,

c/o Tina Hallsten

Norra Tynningöv 10,

134 92 VAXHOLM

Organisationsnummer: 802454-8573


Gamlingbo

Gamlingbo

Vi Unga

Vi Unga


Tynningö

134 92 TYNNINGÖ