Ö-rådet

Här lägger vi in information från ö-rådet.

Syftet med Öråden

Ö-råden har tidigare endast haft minnesanteckningar och dessa har ej publicerats på hemsidan. Detta kommer nu fortsättningsvis att göras. I samband med detta vill Ö-rådets deltagare klargöra syftet med Ö-rådet och dess roll:

  • Ö-rådet är en träff mellan de tongivande föreningarna på Tynningö där information delges och samråd sker i övergripande frågor för Tynningö.
  • Ö-rådet har ingen beslutsrätt. Beslut i frågor tas i respektive förening som äger den specifika frågan.
Fler nyheter