Information från TRBB om bussfrågan (SL-buss 689). Informationen tagen från FaceBook-gruppen “Tynningö Anslagstavla”. Se även inlägg nedan om “Störningsinformation från Traveller”.

Information från TRBB om bussfrågan (SL-buss 689). Informationen tagen från FaceBook-gruppen “Tynningö Anslagstavla”.

Angående busstrafiken på Tynningö

Inför perioden augusti 2018 till augusti 2021 genomfördes en ny upphandling av busstrafiken på Tynningö. Upphandlande part var Keolis på uppdrag av Trafikförvaltningen.

Enligt uppgift tillfrågades två potentiella entreprenörer. Dels den då existerande utföraren, Tynningö Buss, dels Traveller med säte i Trångsund.

Tynningö Buss har bedrivit busstrafiken på Tynningö i 38 år och har för ändamålet byggt upp en erforderlig infrastruktur i form av bl a bussgarage, rastlokaler, service- och verkstadsfunktioner etc. De 38 åren har dessutom inneburit en nödvändig kännedom om öborna och öbornas resvanor och önskemål mm.

Upphandlingen vanns av Traveller som hade lägsta pris och den 19 augusti ”gick en epok i graven” och dagen efter påbörjade Traveller sitt uppdrag.

Problem uppstod tyvärr från dag 1. Då bussen fr o m Travellers övertagande inte är baserad på Tynningö utan utgår från fastlandet fick man omedelbart problem med att följa beslutad tidtabell. En tidtabell som bör ha legat till grund för upphandlingen. I o m detta kan bussen inte avgå i rätt tid från Östra Tynningö då Trafikverkets färja är nattförlagd till Norra Lagnö (fastlandet) och inte får ta ombord några fordon vid första överfart för att starta färjetrafiken med första tur kl 0600 från Tynningö.

Denna inställda första morgontur innebar att Traveller helt sonika ställde in en del av första turen som skulle gå till Höganäs och fokuserade på att hinna i tid till Norra Tynningö Brygga för att passa anslutningsbåt till Vaxholm.

Det blev tidigt uppenbart att Traveller inte satt sig in i vad uppdraget innebar. Dels saknade man möjlighet att via kommunikationsradio kommunicera med Vaxholmsbåtarna dels har man inte tillgång till några lokaler för raster och nödvändiga toalettbesök. Detta har inneburit att bussförarna behöver åka till fastlandet för dessa ändamål. Bristen på toalettmöjlighet har vid minst ett tillfälle resulterat i en inställd tur då förare använt Tynningöfärjans toalett och inte hunnit av innan färjan avgick.

Det blev tidigt uppenbart för öns bussresenärer att busschaufförerna inte hade fullt klart för sig uppdraget, dvs att köra passagerare till de olika bryggorna för att i tid komma till Vaxholmsbåtarna. Inte heller förstod man inledningsvis hur turlistan fungerade utan man frågade passagerare om hjälp med detta.

Som det är nu är det ett flertal som inte vågar lita på att bussen kommer i tid och letar därför efter alternativa lösningar.

Både Traveller och SL har fått en mängd klagomål utan att några synbarliga förbättringar har skett.

Det är av oss känt att tidigare entreprenör har begärt ett upphandlingsunderlag från Keolis men fått till svar att något sådant har Keolis inte erhållit från Trafikförvaltningen. Detta är mycket anmärkningsvärt!

Med utgångspunkt i bl a resonemanget ovan växer en bild fram att den genomförda upphandlingen inte har varit helt objektiv. Det är väl ganska naturligt att en etablerad entreprenör som investerat i en fungerande infrastruktur även har detta inkluderat i sitt erbjudande. Mot detta stod vid detta tillfälle en annan part som synbarligen endast offererade kostnader för själva busstrafiken, dvs köra buss enligt en turlista (som man genast gjorde avsteg ifrån) och inte vad mer som krävdes för att fullgöra uppdraget.

Till ovanstående skall läggas att det de senaste dagarna kommit s k störningsinformation om inställda turer fr o m 1 december p g a avsaknad av rastlokal. Denna avsaknad har ju varit känd hela tiden! Inte nog med det, i skrivande stund får vi besked om att man ändrat turlistan och tagit bort första morgonturen. Detta får som konsekvens att tidigaste Vaxholmsbåt från Norra Tynningö som kan nås via buss är 0730. Detta försvårar betydligt för dem som jobbar i Stockholm och för skolungdomar som går i skola utanför kommunen.

Vi avser, att som Tynningöbor, driva denna fråga med syfte att dels få svar på vilket underlag som låg till grund för upphandlingen, bakgrunden till beslut om entreprenör och i slutändan en begäran om att upphandlingen skall göras om. För detta önskar vi en kontakt med dig för att diskutera hur den uppkomna situationen ska hanteras och lösas.

Mvh

Tynningö 2018-12-01

Lars Röckert / Svante Nordell

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *