AG information och IT

Arbetsgruppen skall säkerställa att vi har en enkel, tydlig, fungerande och levande hemsida. I arbetsgruppens ansvar ligger även att på olika sätt söka och på hemsidan regelbundet lägga ut information.

Arbetsgruppen skall även aktivt arbeta för att förmå våra medlemmar att vara aktiva på hemsidan för att där erhålla relevant och efterfrågad information.

Ansvarig