AG Kommunikation. SL, Färjan, Waxholmsbåtar

Arbetsgruppens huvuduppgift är att i dialog med berörda parter som kommun, SL, SLL, Trafikverket mfl verka för bästa möjliga kommunikationsmöjligheter för öborna både till och från ön, men även på ön. I ansvaret ligger även att innan dialog förs med externa parter på bästa sätt inhämta öbornas behov och önskemål.

Ansvarig Gustaf Winqvist