AG Underhåll

Arbetsgruppens ansvar är att säkerställa att Bygdegården alltid är i funktionsdugligt skick. Arbetsgruppen ansvarar även för den nödvändiga inventeringen så att vi alltid har rätt ”lager” för våraaktiviteter och för behovet av underhåll. Arbetsgruppen ansvarar även för de yttre ytorna som att se till att gräset klipps, parkeringsplatserna plogas och sandas som avtalats med entreprenören samt vintertid att trappor och handikapp-ramp är fri från snö och är halkfria.

Ansvarig Mats Lennmo