Bygdegården – tillbyggnad

Tillbyggnaden av Bygdegården på G – färdig

Äntligen har vi nu alla erforderliga beslut och annat för att dra igång den efterlängtade tillbyggnaden. En tillbyggnad som kommer att ge oss ytterligare 100 m2 och ett mer ändamålsenligt kök. Genom egen försorg har en del träd röjts undan för den s k byggvägen. Den valda entreprenören har redan levererat en del byggmaterial till grundplattan.

Om allt går enligt plan kommer förberedande markarbeten att inledas inom någon vecka. Därefter skall grundplattan gjutas mm. Detta beräknas vara klart under november. Efter det skall, före jul, vädertät stomme resas och fönster monteras. Efter det blir det ett uppehåll på en dryg månad innan bygget återupptas. Förhoppningen är att allt skall vara klart till mars/april.

Det kommer att tas en del foton som vi efterhand kommer att lägga ut på hemsidan så alla kan följa utvecklingen.

Planerade och tänkta aktiviteter i Bygdegården kommer att kunna fortgå som vanligt huvuddelen av tiden bygget pågår, sannolikt hela.

Styrelsen