Nytt VA-möte med kommunen

Den 28/11 träffade Magnus Lindström och jag återigen kommunen för att fortsätta dialogen kring framtida VA-lösningar för Tynningö. Förutom politiker och tjänstemän deltog även ledningen för Roslagsvatten och SRMH.

Representationen var således mycket bra och gav möjligheter till bra och fruktbara diskussioner. Vi fortsätter påtala behovet av tydlighet så vi alla vet var vi har att förhålla oss till. Vi kan dock redan nu dra slutsatsen att något kommunalt VA för Tynningö som enligt VA-planen skulle påbörjas 2025 inte längre är aktuellt. Vi har därför begärt att Roslagsvatten och kommunen så snart som möjligt skall återkomma med en reviderad uppfattning vad avser kommunalt VA.

Diskussionerna fortsätter nu med att definiera hur tänkbara alternativa lösningar kan se ut och vilken support och annat stöd som kommunen/Roslagsvatten kan bidra med om och när fastighetsägare på Tynningö behöver nya lösningar på VA-problem. Förutom avlopp påtalar vi att vi är angelägna att få till även hållbara lösningar för vattentillförseln. Även detta är en inte helt okomplicerad fråga.

Våra möten med kommunen kommer att fortsätta och vi jobbar mot att kommunen genomför ett större allmänt möte med Tynningöborna framåt våren, sannolikt i maj.

Inför kommande möte, som sker i januari, avser vi bl a förse kommunen och Roslagsvatten med tankar och frågor kring med vad och hur kommunen kan bidra då vi behöver installera egna lösningar i väntan på den kommunala. Har Du tankar och idéer om detta så maila gärna mig (lars.rockert@gmail.com), Magnus (magnus@loma.se) eller Anna Norström (anna.norstrom@gmail.com) som f n har den kontinuerliga kommunkontakten i VA-frågan.

Självklart återkommer vi med mer information så snart sådan finns.

Lars Röckert

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *