TVA – Årsmöte och informationsmöte 27 maj

Kallelse till Årsmöte och informationsmöte med Tynningö Vatten och Avlopp (TVA)

Tisdagen den 27 maj kl 18.00 i bygdegården

Under 2013 arbetade TVA mest med kontakter med Värmdö och Vaxholms kommuner för att diskutera möjligheterna att förverkliga det VA-nät på Tynningö vi tidigare utrett. Vid mötet presenteras vad kommunerna sagt och beslutat.  Dessutom information och diskussion om hur läget ser ut nu.

Efter informationsmötet hålls ett ordinarie årsmöte.

 Dagordning för årsmötet

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av dagordning.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

          b) Styrelsens förvaltningsberättelse och balans- och resultaträkning för det senaste

          verksamhets-  och räkenskapsåret

 1. Revisionsberättelsen för verksamhets-räkenskapsåret
 2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 3. Fastställande av medlemsavgifter
 4. Fastställande av ev. verksamhetsplan och förslag på budget för det kommande
 5. Val v ordförande i föreningen för en tid av ett år
 6. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av ett eller två år
 7. Val av två revisorer
 8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 9. Övriga frågor.

 /TVA

Årsredovisning 13-2

Revisionsberättelse 13

One thought on “TVA – Årsmöte och informationsmöte 27 maj

 1. Varför inte lägga ut informationen på nätet, vilket vare gynnsamt för den som inte kan delta i mötet den 27e?

  st/
  Tynningö 1:896

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *