Vi Unga

ViUnga_logo_RGBDetta är Vi ungas sida. Här kommer det finnas information om evenemang och annat.


Uppdaterad och mer information finns alltid på vår facebooksida: www.facebook.com/vutynningo
och hemsida: tynningo.se/vu


Fler nyheter

Här finns Årsmötesprotokollet från 2015-01-17: VU_Årsmötesprotokoll