Corona_hemsida

Du vet väl att du kan hyra bygdegården för fester och andra evenemang?

För att hyra bygdegården kontakta Inger Persson, birri@telia.com

Länk till Hyrestariffer här-->>


Bäste medlem,

 

Hoppas att allt är väl med Dig och de Dina.

 

Coronaviruset, Covid-19, sätter djupa spår i vårt samhälle och då även i vårt sociala liv. Vi kan alla konstatera att vi fortfarande verkar vara i en eskaleringsfas och att vi nås av nya besked dagligen eller t o m oftare än så. Allt handlar om att stoppa och bekämpa smittspridningen och hur vi som enskilda individer kan göra för att bidra till detta. Tvätta händer, hosta i armvecket, stanna hemma om Du känner Dig sjuk eller tror att Du har något på gång, mm, mm. Alla dessa råd och rekommendationer är väl egentligen självklara, men kan tydligen inte nog betonas i det läge vi nu befinner oss i.

 

Begränsa sociala kontakter är ytterligare en uppmaning. Att ställa oss själva frågan om den eller den planerade aktiviteten eller resan är nödvändig att genomföra är något som vi alla nu rekommenderas göra.

 

Med förhoppning om ett snart återseende.

 

Lars Röckert

Ordförande i TRBB


************

Information om brandrisk i Stockholms län -->>

************

 Grundvattnet är mycket under normal nivå! -->

************

BRANDRISK

2020-06-14

Återigen stor brandrisk, tänk efter före! 


https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/gras--och-skogsbrand/sa-forbereder-du-dig


Fr o m onsdag den 10 juni kl 12 är det förbjudet att elda i skog och mark i Stockholms län.

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/krismeddelande-i-sidhuvudet/2020-06-11-eldningsforbud-utfardat-i-stockholms-lan.html


Lokal brandsläckning

Östra Tynningö

http://www.tynningo.se/filer/Brandpump-Tynningö-buss.jpg

På grund av extrema torkan har Tynningö Buss anordnat en mobil enhet med 4,400 liter vatten samt pump,brandslang ca 100m.

Vid behov ring:

Bosse - 0707882881

Ove - 0705201802

Ture - 0706456209


OBS RING ALLTID 112 i första hand!!!

Hälsningar Bosse

***************************************************************************************************

Information och tips till allmänheten


Information om eldningsförbud finns på kommuners eller länsstyrelsers webbplatser. På webbplatsen Krisinformation.se, som drivs av MSB, kan allmänheten ta del av råd och aktuell information om händelser och kriser från myndigheter lokalt, regionalt och nationellt. Även MSB:s webbplats dinsäkerhet.se har information om brandrisk och eldning.


Tänk på att engångsgrillar lätt kan orsaka bränder – de kan bli mycket varma. Ställer du en engångsgrill på marken kan det lätt ta eld. Grillens botten blir så het att glödbränder skapas under den och tränger ner djupt. Glödbränder kan vara svåra att se och släcka.

Små gnistor från exempelvis röjsåg kan antända den torra vegetationen.

Om du är rökare är det viktigt att du inte slänger fimpar hur som helst. Tänk också på att inte slänga ut glödande cigarretter från bilar eller tåg eftersom de kan antända torrt gräs i vägren eller banvall.

Heta delar på bilar, exempelvis katalysator eller avgasrör kan antända vegetation.

Även gasolbrännare för ogräsbekämpning kan vara en fara.

Gör andra uppmärksamma på om det råder eldningsförbud.

Var uppmärksam på eventuell rök från brand om du vistas i naturen.

Varna andra som kan hotas av branden och flytta dig själv till en säker plats. Larma 112. Släck om du kan.

Publicerat på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) (länk till fullständigt innehåll)

**********************************************************************************


TGEF-kartan

Tynningö - föreningsinfo


Snälla meddela oss din e-postadress om du har en, så vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail istället för på papper.


Kontakta Styrelsen för TRBB

info@tynningo.se


Organisationsnr: 802439-1941

Bankgiro: 245-5871.

 

Vanlig post:

Tynningö Ramsö Bygdegårds- och Byalagsförening

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ

 

Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.

Personuppgiftpolicy TGEF -->>


Norra Tynningö Samfällighet

NTS

NORRA TYNNINGÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING,

c/o

Ewa Norén Lundberg

Tynningösundsvägen 26B

134 92 Tynningö

Organisationsnr: 716418-4702

Kontakt: nts.ordf@tynningo.se


Östra Tynningö Samfällighet

ÖTS

ÖSTRA TYNNINGÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING,

c/o Svante Eriksson

Tynningövägen 108,

134 92 Tynningö

Organisationsnr: 716417-0958


Östra Tynningö Fastighetsägareförening

ÖTF

ÖSTRA TYNNINGÖ FASTIGHETSÄGAREFÖRENING,

c/o Kjell Olsson

Hemviksvägen 7

134 92 Tynningö


Tynningö IF

TIF

TYNNINGÖ IF,

c/o Tina Hallsten

Norra Tynningöv 10,

134 92 VAXHOLM

Organisationsnummer: 802454-8573


Gamlingbo

Gamlingbo

Vi Unga

Vi UngaTYNNINGÖ


134 92 TYNNINGÖ