Hemsida_Tynningö

Du vet väl att du kan hyra bygdegården för fester och andra evenemang?

För att hyra bygdegården kontakta Inger Persson, birri@telia.com

Länk till Hyrestariffer här-->>

************

 Eldningsförbudet är hävt i Stockholms län.

Brandmyndigheten uppmanar

dock till fortsatt försiktighet med eld. -->>

************

Aktiviteter på Bygdegården 2020

NYTT! Aktiviteter och medlemsavgifter -->>

Extra årsmöte lördagen den 26/9, 15:00 i Bygdegården

NYTT! Årsmöteshandlingar här:

Kallelse Extra årsmöte 2020

Förslag till nya stadgar

************

Sopor, Återvinning, Miljöstation & mobil Miljöstation -->>

 Onsdag 23 septemberBygdegårdsvägen 2, Tynningö

NYTT! Information om Sophämtning och Slamtömning. -->>

************

Information om fåren i Bygdegårdshagen (Fårens Vänner) -->>

  ************

  Återvinningsstation -->>

  Det finns en komplett återvinningsstation för tidningspapper, glas, förpackningar, metall, batterier, småelektronik samt plast vid bygdegården. 

  Tänk på att inte slänga hushållssopor vid återvinningsstationen.

  Ställ inte heller det du ska återvinna utanför behållaren om den är full. 

  ************

  Bussinformation (buss 689) -->>

  ************

  Nytt lösenord till det trådlösa nätverket på Bygdegården. Lösenordet finns anslaget inne i Bygdegården - som tidigare. 

  ************

  Tynningö


  Vid stenålderns slut, för cirka 3 500 år sedan, stack ett antal kobbar upp bland dyningarna till vad som skulle bli dagens Tynningö. Namnet Tynningö kan ha uppstått redan på vikingatiden. Platsen benämndes Thyninge första gången 1322 i en köpehandling som bevittnades av en Karl från Thyninge. Senare fick Stockholms borgare ön som tack för att en stadsport öppnades för Engelbrekt 1436, så att han kunde "ta" Stockholm från danskarna.

  Gåvan bekräftades av Gustav Vasa år 1529 som likafullt gav bort ön till Jöns på Tinningha 1545. Gustav Vasa återtog ön 1551 varefter ön blev kungsladugård under en kort tid. Erik XIV införde begreppet säteri och 1560 fick Jakob Bagge Tynningö. Han var amiral och slog en dansk flotta vid Bornholm. Under 1600- och 1700-talet skiftade ön ägare flera gånger. En flygel av Tynningö säterigård finns kvar från tidigt 1700-tal. 1744 fungerade Mårten Kling som öns befattningsman. Hans namn lever vidare i namnet "Klingens Kärr" (hållplats 7), vilket han lät utdika.

  På 1800-talet styckades ön i mindre bondejordbruk. Betesmarken utökades. Då var tillgången på rinnande vatten som störst. På våren sänkte bönderna nivån på den insjö som låg vid nuvarande betesängar (vid slalombacken) genom att låta vattnet forsa ut i Saltsjön vid Åkershov. Strömmarna drev kvarnstenarna. Dessa ligger ännu kvar och området kallas för Kvarntäppan. Ett brett och långt dike grävdes också så att vatten kunde rinna ut i insjön Stora Maren. Ny och bördig åkermark kunde därefter brukas. Den djupa och breda utdikningen finns kvar på flera ställen. Det pågick jordbruksverksamhet på ön till 1980-talet.[6]

  I början av 1900-talet styckades delar av Tynningö i mindre tomter. Fastigheterna såldes till sommargäster som tog sig till Tynningö med ångbåt. Under 1920- och 30-talen besökte många barn och ungdomar Tynningö varje sommar på Dagens Nyheters "dag-kollo" vid Snickarbacken och Sunnerdalska stiftelsen som ägde hus vid Norra Tynningö brygga. LÄS MER-->>

  Tynningö - föreningsinfo


  Snälla meddela oss din e-postadress om du har en, så vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail istället för på papper.


  Kontakta Styrelsen för TRBB

  info@tynningo.se


  Organisationsnr: 802439-1941

  Bankgiro: 245-5871.

   

  Vanlig post:

  Tynningö Ramsö Bygdegårds- och Byalagsförening

  Bygdegårdsvägen 2

  134 92 TYNNINGÖ

   

  Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.

  Personuppgiftpolicy TGEF -->>


  Norra Tynningö Samfällighet

  NTS

  NORRA TYNNINGÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING,

  c/o

  Ewa Norén Lundberg

  Tynningösundsvägen 26B

  134 92 Tynningö

  Organisationsnr: 716418-4702

  Kontakt: nts.ordf@tynningo.se


  Östra Tynningö Samfällighet

  ÖTS

  ÖSTRA TYNNINGÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING,

  c/o Svante Eriksson

  Tynningövägen 108,

  134 92 Tynningö

  Organisationsnr: 716417-0958


  Östra Tynningö Fastighetsägareförening

  ÖTF

  ÖSTRA TYNNINGÖ FASTIGHETSÄGAREFÖRENING,

  c/o Kjell Olsson

  Hemviksvägen 7

  134 92 Tynningö


  Tynningö IF

  TIF

  TYNNINGÖ IF,

  c/o Tina Hallsten

  Norra Tynningöv 10,

  134 92 VAXHOLM

  Organisationsnummer: 802454-8573


  Gamlingbo

  Gamlingbo

  Vi Unga

  Vi Unga  Företag på Tynningö


  Läs mer här