Brandrisk

Fortsatt stor brandrisk, tänk efter före!

De senaste veckorna har flera bränder härjat i naturen. Det varma och torra vädret gör att det ännu råder mycket hög brandrisk i flera större områden i Sverige. Alla har ett ansvar att inte nya bränder startar.

MSB har upprepade gånger gått ut med ett myndighetsmeddelande de senaste månaderna och varnat för den extrema situationen som är i stora delar av landet och ett stort antal kommuner och länsstyrelser har beslutat om eldningsförbud. Det varma och torra vädret gör att det ännu råder mycket hög brandrisk i flera större områden i Sverige…

Lokal brandsläckning

Östra Tynningö

På grund av extrema torkan har Tynningö Buss anordnat en mobil enhet med 4,400 liter vatten samt pump,brandslang ca 100m.
Vid behov ring;
Bosse. 0707882881
Ove. 0705201802
Ture. 0706456209

OBS RING ALLTID 112 i första hand!!!

Hälsningar Bosse

Norra Tynningö

Vi har gjort en enkel brandsprutevagn. Den står i hörnet norra tynningövägen och juliusbergsvägen strax innan Norra Tynningö brygga. Om det börjar brinna så är det bara att hämta den. Den har 1 kubikmeter vatten och det är bara att dra igång elverket så startar den. Kolla in video så vet ni hur det funkar.

Michael Werner 0735-008266

Information och tips till allmänheten

Information om eldningsförbud finns på kommuners eller länsstyrelsers webbplatser. På webbplatsen Krisinformation.se, som drivs av MSB, kan allmänheten ta del av råd och aktuell information om händelser och kriser från myndigheter lokalt, regionalt och nationellt. Även MSB:s webbplats dinsäkerhet.se har information om brandrisk och eldning.

  • Tänk på att engångsgrillar lätt kan orsaka bränder – de kan bli mycket varma. Ställer du en engångsgrill på marken kan det lätt ta eld. Grillens botten blir så het att glödbränder skapas under den och tränger ner djupt. Glödbränder kan vara svåra att se och släcka.
  • Små gnistor från exempelvis röjsåg kan antända den torra vegetationen.
  • Om du är rökare är det viktigt att du inte slänger fimpar hur som helst. Tänk också på att inte slänga ut glödande cigarretter från bilar eller tåg eftersom de kan antända torrt gräs i vägren eller banvall.
  • Heta delar på bilar, exempelvis katalysator eller avgasrör kan antända vegetation.
  • Även gasolbrännare för ogräsbekämpning kan vara en fara.
  • Gör andra uppmärksamma om det råder eldningsförbud.
  • Var uppmärksam på eventuell rök från brand om du vistas i naturen.
  • Varna andra som kan hotas av branden och flytta dig själv till en säker plats. Larma 112. Släck om du kan.

Publicerat på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) (länk till fullständigt innehåll)