Corona-årsmöte

Du vet väl att du kan hyra bygdegården för fester och andra evenemang?

För att hyra bygdegården kontakta Inger Persson, birri@telia.com

Länk till Hyrestariffer här-->>

Just nu är det väldigt torrt i skog och mark!

Tänk på brandfaran.


Det varma och torra vädret medför en ökad brandrisk i skog och mark och risken för gräsbränder är mycket hög. En eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i en okontrollerad brand.

Eldning avrådes gäller från och med den 29 maj kl. 12:00 och i samtliga kommuner som ingår i samarbete med Räddningscentral Mitt och Räddningscentralen Stockholms län. Bedömningen är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd mellan räddningstjänsterna. 

I flera kommuner råder just nu eldningsveckor. På grund av den stora risken för gräsbränder uppmanar räddningstjänsten att du:

  • inte eldar, utan istället kör ris och trädgårdsavfall till återvinningen.
  • använder särskilt iordningsställda grillplatser om du vill grilla i naturen.

All eldning sker på eget ansvar.Läs mer här:

https://www.sbff.se/aktuellt/eldning-avrades2/


Bäste medlem,

 

Hoppas att allt är väl med Dig och de Dina.

 

Coronaviruset, Covid-19, sätter djupa spår i vårt samhälle och då även i vårt sociala liv. Vi kan alla konstatera att vi fortfarande verkar vara i en eskaleringsfas och att vi nås av nya besked dagligen eller t o m oftare än så. Allt handlar om att stoppa och bekämpa smittspridningen och hur vi som enskilda individer kan göra för att bidra till detta. Tvätta händer, hosta i armvecket, stanna hemma om Du känner Dig sjuk eller tror att Du har något på gång, mm, mm. Alla dessa råd och rekommendationer är väl egentligen självklara, men kan tydligen inte nog betonas i det läge vi nu befinner oss i.

 

Begränsa sociala kontakter är ytterligare en uppmaning. Att ställa oss själva frågan om den eller den planerade aktiviteten eller resan är nödvändig att genomföra är något som vi alla nu rekommenderas göra.

 

Med detta sagt så har vi nu beslutat att inte bara ställa in de planerade AW/Pubkvällen utan även vårt planerade årsmöte den 28 mars. Väl medveten om att det enligt föreningens stadgar står stipulerat att årsmöte skall genomföras före 1 april. Jag som ordförande och övriga styrelse hoppas och tror att detta lilla ”stadgebrott” accepteras av alla medlemmar i TRBB.

 

Vad avser årsmötet diskuterar vi nu i styrelsen olika alternativ som att skjuta upp till ett senare datum (huvudalternativ) eller genomföra delar årsmötet vi mail, dvs låta Dig som medlem på något sätt ”rösta” i de beslutsfrågor som vi normalt gör vid årsmöten. Styrelsen ber att få återkomma om detta liksom hur vi gör med övriga planerade aktiviteter.

 

Jag hoppas och är övertygad om att Du instämmer i styrelsens syn på hanteringen av den uppkomna situationen och på vårt beslut. Ett beslut som tar sin utgångspunkt i att vi tar ansvar och känner ansvar för våra kamrater och alla övriga medmänniskor.

 

Med förhoppning om ett snart återseende.

 

Lars Röckert

Ordförande i TRBB

Tynningö - föreningsinfo


Snälla meddela oss din e-postadress om du har en, så vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail istället för på papper.


Kontakta Styrelsen för TRBB

info@tynningo.se


Organisationsnr: 802439-1941

Bankgiro: 245-5871.

 

Vanlig post:

Tynningö Ramsö Bygdegårds- och Byalagsförening

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ

 

Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.

Personuppgiftpolicy TGEF -->>


Norra Tynningö Samfällighet

NTS

NORRA TYNNINGÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING,

c/o Elisabeth Röckert Gärdsgårdsvägen 5,

134 92 Tynningö

Organisationsnr: 716418-4702

Kontakt: nts.ordf@tynningo.se


Östra Tynningö Samfällighet

ÖTS

ÖSTRA TYNNINGÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING,

c/o Svante Eriksson

Tynningövägen 108,

134 92 Tynningö

Organisationsnr: 716417-0958


Östra Tynningö Fastighetsägareförening

ÖTF

ÖSTRA TYNNINGÖ FASTIGHETSÄGAREFÖRENING,

c/o Kjell Olsson

Hemviksvägen 7

134 92 Tynningö


Tynningö IF

TIF

TYNNINGÖ IF,

c/o Tina Hallsten

Norra Tynningöv 10,

134 92 VAXHOLM

Organisationsnummer: 802454-8573


Gamlingbo

Gamlingbo

Vi Unga

Vi UngaTynningö

134 92 TYNNINGÖ