Norra Tynningö Samfällighet (NTS)

Du vet väl att du kan hyra bygdegården för fester och andra evenemang?

För att hyra bygdegården kontakta Inger Persson, birri@telia.com

Länk till Hyrestariffer här-->>

Just nu är det väldigt torrt i skog och mark!

Tänk på brandfaran.


Det varma och torra vädret medför en ökad brandrisk i skog och mark och risken för gräsbränder är mycket hög. En eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i en okontrollerad brand.

Eldning avrådes gäller från och med den 29 maj kl. 12:00 och i samtliga kommuner som ingår i samarbete med Räddningscentral Mitt och Räddningscentralen Stockholms län. Bedömningen är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd mellan räddningstjänsterna. 

I flera kommuner råder just nu eldningsveckor. På grund av den stora risken för gräsbränder uppmanar räddningstjänsten att du:

  • inte eldar, utan istället kör ris och trädgårdsavfall till återvinningen.
  • använder särskilt iordningsställda grillplatser om du vill grilla i naturen.

All eldning sker på eget ansvar.Läs mer här:

https://www.sbff.se/aktuellt/eldning-avrades2/


Norra Tynningö Samfällighet

Norra Tynningö - NTS


Kallelse till Årsstämma för 2019/2020 Norra Tynningö Samfällighetsförening

lördagen 13 juni 2018 kl. 10.30 - 12.00

Plats: Bygdegården, Tynningö  

Läs mer här -->>


Årsmötesprotokoll 2019 -->>


Norra Tynningö samfällighet täcker även området Norehill med brygga och allmänning.


Vägarna på Norra Tynningö - ersättning för slitage mm

Policy gällande slitageersättning inom NTS Behöver du hjälp med att fälla träd?

Det åligger ju varje fastighetsägare att hålla fritt längs våra vägar enligt Trafikverkets regler (se vår anslagstavlor). Behöver du hjälp med att fälla träd kan du fråga någon av nedanstående personer:

  • Tomas Elm 070 – 696 57 35
  • Lennart Ljung 070 – 676 21 10
  • Tom Lindgren 073 – 780 27 02
  • Rainer Lind 073 – 625 60 40


Ogräs i nya asfalten?

Nu när vi fått asfalt på Tynningösundsvägen och på en del av stickvägarna, bör vi hjälpas åt med att hålla asfalteringen i gott skick. Man kan hålla efter ogräs genom att klippa bort det som sticker upp, spruta ättika (24%-ig) på det som blir kvar och därefter om det behövs med slägga eller dylikt platta till asfalten.


Dokument rörande gallringen av Norehillsområdet:

NTS Skogsvårdsplan 2010

Information_Gallring_NTS 2011

Information_Gallring_NTS 2013


NTS Stadgar: läs mer här - NTS-stadgar

Gröngruppen:  läs mer här - Gröngruppens_uppdrag_och_uppgifter (Uppdaterat juni 2014)

Nya regler för hantering av personuppgifterKontakt NTS -->>


Uppdatera era epostadresser!


Information om NTS behandling av personuppgifter (GDPR)

Tynningö - föreningsinfo


Snälla meddela oss din e-postadress om du har en, så vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail istället för på papper.


Kontakta Styrelsen för TRBB

info@tynningo.se


Organisationsnr: 802439-1941

Bankgiro: 245-5871.

 

Vanlig post:

Tynningö Ramsö Bygdegårds- och Byalagsförening

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ

 

Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.

Personuppgiftpolicy TGEF -->>


Norra Tynningö Samfällighet

NTS

NORRA TYNNINGÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING,

c/o Elisabeth Röckert Gärdsgårdsvägen 5,

134 92 Tynningö

Organisationsnr: 716418-4702

Kontakt: nts.ordf@tynningo.se


Östra Tynningö Samfällighet

ÖTS

ÖSTRA TYNNINGÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING,

c/o Svante Eriksson

Tynningövägen 108,

134 92 Tynningö

Organisationsnr: 716417-0958


Östra Tynningö Fastighetsägareförening

ÖTF

ÖSTRA TYNNINGÖ FASTIGHETSÄGAREFÖRENING,

c/o Kjell Olsson

Hemviksvägen 7

134 92 Tynningö


Tynningö IF

TIF

TYNNINGÖ IF,

c/o Tina Hallsten

Norra Tynningöv 10,

134 92 VAXHOLM

Organisationsnummer: 802454-8573


Gamlingbo

Gamlingbo

Vi Unga

Vi UngaTynningö

134 92 TYNNINGÖ