Norra Tynningö Samfällighet - NTS

Norra Tynningö Samfällighet (NTS) är en samfällighet för xxx villaägare som ansvarar för vägarna abc, grönområdet S12 samt bryggor abc


Aktuellt inom NTS

  • Fakturering 2020
  • Städdag inom S12
  • Årsmötesprotokoll (länk)
  • Uppdaterad policy gällande slitageersättning inom NTS (länk till dokument)


Information om NTS behandling av personuppgifter (GDPR)