Norra Tynningö Samfällighet - NTS

Norra Tynningö Samfällighet (NTS) är en samfällighet som ansvarar för förvaltningen av Tynningösundsvägen samt stickvägar inom området. I samfälligheten ingår ca 207 fastigheter inom tre områden; Lilla Furusund, Norehill och Orrlunda. Föreningen förvaltar också gångbron över sundet vid sumpen, Norehill grönområde (S12) och Norehillbrygga samt Orrlunda brygga.


Aktuellt inom NTS

  • Fakturering 2020 har försenats något jämfört med tidigare år men har slutligen skickats ut under oktober med förfallodatum sista november
  • En lyckad städdag inom S12 genomfördes den 31 oktober med 31 deltagare. Ett stort tack till alla som hjälpte till och till Roger som bjöd på korv!
  • Årsmöte hölls 13 juni, protokoll.

Information om NTS behandling av personuppgifter (GDPR)