Norra Tynningö Samfällighet - NTS

Norra Tynningö Samfällighet (NTS) är en samfällighet som ansvarar för förvaltningen av Tynningösundsvägen samt stickvägar inom området. I samfälligheten ingår ca 207 fastigheter inom tre områden; Lilla Furusund, Norehill och Orrlunda. Föreningen förvaltar också gångbron över sundet vid sumpen, Norehill grönområde (S12) och Norehills brygga samt Orrlunda brygga.


Aktuellt inom NTS

Kallelse till årsstämma för Norra Tynningö Samfällighetsförening (NTS). Lördagen den 12 Juni kl 10:30 på bygdegården. LÄNK. Mailutskick skulle redan ha skickats med tyvärr har tekniken strulat hos vår leverantör, men komplett dokumentation inför stämman kommer nå alla medlemmar inom kort. 


/Styrelsen


Se nedan.

Information om NTS behandling av personuppgifter (GDPR)