NTS – S12 och Gröngruppen

S12 är ett grönområde som ägs gemensamt av fastigheterna inom Norehill och förvaltas av NTS.


Gröngruppens uppdrag och uppgifter (Uppdaterat juni 2014)