Norra Tynningö Samfällighet - NTS

Norra Tynningö Samfällighet (NTS) är en samfällighet som ansvarar för förvaltningen av Tynningösundsvägen samt stickvägar inom området. I samfälligheten ingår ca 207 fastigheter inom tre områden; Lilla Furusund, Norehill och Orrlunda. Föreningen förvaltar också gångbron över sundet vid sumpen, Norehill grönområde (S12) och Norehills brygga samt Orrlunda brygga.


Årsstämma - avhölls 12 juni och den 10 juli 2022.

Protokoll årsstämma 2022 -->>

Kallelse årsstämma 2022-->>

Kallelse fortsatt årsstämma 2022-->>

Årsstämmohandlingar 2022

  1. Årsbokslut -->>
  2. Revisionsberättelse 2021/2022 -->>
  3. Proposition 1
    1. Proposition 1 - bilaga 1
    2. Proposition 1 - bilaga 2


Aktuellt inom NTS

Information om NTS behandling av personuppgifter (GDPR)