Grannsamverkan

Du vet väl att du kan hyra bygdegården för fester och andra evenemang?

För att hyra bygdegården kontakta Inger Persson, birri@telia.com

Länk till Hyrestariffer här-->>

Grannsamverkan på Tynningö

Grannsamverkan – polisens arbete


Grannsamverkan går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Forskning visar att grannsamverkan ger goda resultat.


Ett sätt att förändra attityder hos människor, ta ställning för brottsoffer och bry sig om varandra. Ett sätt att få mer kunskap minska risken för inbrotts-, vatten- och brandskador.

Samverkan för att minska brottsligheten

Grannsamverkan är en metod som bygger på ett samarbete mellan de boende och polisen. På många håll deltar även kommunernas lokala brottsförebyggande råd, försäkringsbolag, bostadsbolag och andra aktörer i samhället.

Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och trivseln i bostadsområdet. Det handlar främst om att förhindra bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder.

Metoden går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Med större social kontroll kan en möjlig gärningsman upptäckas lättare.

Enligt en genomgång av internationell forskning som Brottsförebyggande rådet (Brå) gjort minskar brottsligheten i genomsnitt med ungefär en fjärdedel där man har grannsamverkan.


Grannsamverkan – Stöldskyddsföreningens webbplats

Grannsamverkan – Brås:s webbplats


Om oturen är framme kan Du antingen kontakta polisen direkt eller Din kontaktperson i Din förening. Kontaktuppgifterna finner Du nedan:

Polisen:

Ann-Sofie Lundström Gustafsson (lokalt ansvarig); tel: 010-563 15 26 alt 070-321 40 14 (Sökt för verifiering)

Email: Amalia Ullman; tel: 010-563 15 25 alt 070-678 04 86 (Sökt för verifiering!)


Petra Westerberg; tel: 010-563 15 24 alt 070-678 11 86 (Sökt för verifiering!)


Om inte anträffbara ring: 114 14

Vid nöd ring: 112


Gör en polisanmälan

https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/grannsamverkan/


Grannsamverkan Tynningö

Höganäs:

Lennart Ljung; tel: 070-676 21 10 email: lennart_ljung@telia.com


NTS:

Vakant (Sökt för kontaktuppgifter)


Sjöviksvägens vägförening:

Lena Eliasson; tel: 070- 888 45 13 email: lena45.eliasson@telia.com


Soluddens vägsamfällighet:
Ronni Ohlsson; tel: 070-782 10 30 email: ronni@sjoo.se


Kvarntäppan-Åkershov:

Kenneth Normen; tel: 08-669 39 64 e-mail: normen.kenneth@gmail.com


Sveaborg:

Anita Meyerhöffer; tel: 08-31 40 66 e-mail: anita.meyerhoffer@bredband.net


Ekensbergs Villaägareförening:

Tomas Elm; tel: 070-696 57 35 email: tomas.elm@telia.com


Lilla Furusunds Villaägareförening:

Lars Röckert; tel: 073-668 20 02 email: lars.rockert@gmail.com (återkommer)


Huvudkontaktperson Tynningö->Polisen:

Lars Röckert; tel: 073-668 20 02 email: lars.rockert@gmail.com

Tynningö - föreningsinfo


Snälla meddela oss din e-postadress om du har en, så vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail istället för på papper.


Kontakta Styrelsen för TRBB

info@tynningo.se


Organisationsnr: 802439-1941

Bankgiro: 245-5871.

 

Vanlig post:

Tynningö Ramsö Bygdegårds- och Byalagsförening

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ

 

Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.

Personuppgiftpolicy TGEF -->>


Norra Tynningö Samfällighet

NTS

NORRA TYNNINGÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING,

c/o

Ewa Norén Lundberg

Tynningösundsvägen 26B

134 92 Tynningö

Organisationsnr: 716418-4702

Kontakt: nts.ordf@tynningo.se


Östra Tynningö Samfällighet

ÖTS

ÖSTRA TYNNINGÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING,

c/o Svante Eriksson

Tynningövägen 108,

134 92 Tynningö

Organisationsnr: 716417-0958


Östra Tynningö Fastighetsägareförening

ÖTF

ÖSTRA TYNNINGÖ FASTIGHETSÄGAREFÖRENING,

c/o Kjell Olsson

Hemviksvägen 7

134 92 Tynningö


Tynningö IF

TIF

TYNNINGÖ IF,

c/o Tina Hallsten

Norra Tynningöv 10,

134 92 VAXHOLM

Organisationsnummer: 802454-8573


Gamlingbo

Gamlingbo

Vi Unga

Vi Unga