Sophämtning 2019

Du vet väl att du kan hyra bygdegården för fester och andra evenemang?

För att hyra bygdegården kontakta Inger Persson, birri@telia.com

Länk till Hyrestariffer här-->>

Information - Sophämtning 2019


Sophämtning 2019


Angående sophämtningen på Tynningö

Lennart Ljung och jag hade igår tisdag ett mycket konstruktivt möte med Roslagsvatten.

Vi framförde sakligt våra synpunkter på hur sophämtningen fungerar eller inte fungerar. Detta mottogs bra och vi diskuterade en rad förändringar och förbättringar att införa. Om detta kommer Roslagsvatten att informera senare.

Noterbart är att Roslagavattens krav på utförande entreprenör är att inga sopkärl skall vara fulla. Om vi ser att detta ändå inträffar eller är på väg att hända uppmanas vi var och en att kontakta Roslagsvatten. Bäst görs detta via hemsidan!

Sophämtningen lär dock den närmaste tiden fortsatt ske på fredagar, men man lovade att seriöst titta på en tidigare tömningsdag. Våra argument för detta förstod man.

Alla kärl kommer nu att tömmas före midsommar, sannolikt idag onsdag, men nästa tömning lär bli först nästa fredag.

Fr o m nästa vecka t o m vecka 33 kommer tömning av gemensamhetskärl att ske varje vecka. Om ditt gemensamhetskärl är fullt får du lämna i annat gemensamhetskärl. Om du har enskilt kärl får du dock inteutnyttja något gemensahetskärl.

På sikt (sannolikt 2020) kommer Roslagsvatten och tillsammans med oss se över möjligheterna till bl a tätare tömningar, längre period under vår/sommar med veckotömning, införande av matavfallskärl och ett ev införande av låsta kärl som endast kan nyttjas av oss abonnenter.

Glad midsommar

Lasse Röckert

Tynningö - föreningsinfo


Snälla meddela oss din e-postadress om du har en, så vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail istället för på papper.


Kontakta Styrelsen för TRBB

info@tynningo.se


Organisationsnr: 802439-1941

Bankgiro: 245-5871.

 

Vanlig post:

Tynningö Ramsö Bygdegårds- och Byalagsförening

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ

 

Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.

Personuppgiftpolicy TGEF -->>


Norra Tynningö Samfällighet

NTS

NORRA TYNNINGÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING,

c/o

Ewa Norén Lundberg

Tynningösundsvägen 26B

134 92 Tynningö

Organisationsnr: 716418-4702

Kontakt: nts.ordf@tynningo.se


Östra Tynningö Samfällighet

ÖTS

ÖSTRA TYNNINGÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING,

c/o Svante Eriksson

Tynningövägen 108,

134 92 Tynningö

Organisationsnr: 716417-0958


Östra Tynningö Fastighetsägareförening

ÖTF

ÖSTRA TYNNINGÖ FASTIGHETSÄGAREFÖRENING,

c/o Kjell Olsson

Hemviksvägen 7

134 92 Tynningö


Tynningö IF

TIF

TYNNINGÖ IF,

c/o Tina Hallsten

Norra Tynningöv 10,

134 92 VAXHOLM

Organisationsnummer: 802454-8573


Gamlingbo

Gamlingbo

Vi Unga

Vi Unga