AG Aktiviteter & Kultur

Arbetsgruppen ansvarar för att planera och genomföra föreningens olika evenemang bl a på och vid Bygdegården som t ex, men inte begränsat till, biokvällar, teaterkvällar, pubaftnar, valborgsfirande, forneldars afton, julmarknad, loppisar mm.

Ansvarig Lillan Mannbrink med hjälp av Inger Persson