AG Externa dialoger

Arbetsgruppens huvuduppgift är att vara föreningens och öbornas språkrör gentemot i första hand kommunen i frågor som rör Tynningös utveckling. I detta ingår även att hantera de frågor som nu förtsöver från TVA till TRBB. Vad avser frågor som rör kommunikation skall dessa samordnas med AG Kommunikation. Det åligger arbetsgruppen att inhämta öbornas synpunkter inför avgörande kommundialoger.

Ansvarig Lars Röckert