Hjälp!


I sommar har vi hittat denna växt, Stånds, ("Jacobeae vulgaris") - https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Stånds - på några ställen här på Tynningö.


Detta är en mycket giftig växt, framför allt för betesdjur, så därför ber vi nu alla som ser den om hjälp så att den inte sprider sig vidare på ön.

Det är inte en planterad trädgårdsväxt utan räknas som ogräs och har troligen kommit hit med jord eller fyllnadsmassor.


På håll är den lik Johannesört eller Klofibbla som också blommar nu med gula blommor, men deras blad ser helt annorlunda ut.


Snälla!


Om ni ser den så gräv/ryck upp den eller klipp bara ner den och bränn eller lägg i sopsäck o släng.

Den är inte hälsosam för människor heller och kan ge utslag vid beröring, så använd handskar.


Allt detta för att den inte ska sprida sig vidare till våra betesmarker o förgifta djuren.


Tacksam för er hjälp!


Vänliga hälsningar

Annika, fårägare

Lotta, hästägare


För mer info se:

https://jordbruksverket.se/vaxter/odling/vaxtskydd/vaxtskyddsatgarder/stands

och

https://www.sva.se/amnesomraden/giftiga-vaxter-a-o/stands/