Östra Tynningö Fastighetsägareförening

Årsmötesprotokoll ÖTF 2022 -->>

Östra Tynningö Fastighetsägareförening, ÖTF, bildades 1921 och omfattar alla fastigheter öster om en linje mellan Ljungbergsgården och Sveaborg.

Medlemskapet är i dagsläget kostnadsfritt.


Målsättningen med föreningens verksamhet formuleras i §2 i stadgarna på följande sätt:

”Organisationen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. Till dessa hör Allén, vänthuset vid Östra Tynningö brygga, båthamnen i Hemviken, allmänna områden som upplåtits åt ÖTF, festligheter såsom midsommarfirandet samt övrigt som inte anses åvila Tynningö Gård (TGEF) eller annan förening. ”