Östra Tynningö samfällighetsförening

Ansvarar för samfällda vägar mellan Östra Tynningö och nerfarten till Åkershovsbryggan / vägen mot idrottsplatsen


Organisationsnr:   716417-0958     Plusgiro:  38150-9  


Mail:   ostratynningosamfallighet@gmail.com