Aktiviteter på Bygdegården Båtklubbar på Tynningö -->>


Information om återvinning matavfall -->>


Denna information är främst till för er på Tynningö som ännu inte är medlemmar i TRBB – Tynningö-Ramsö Byalag och Bygdegårdsförening.


Vi tänker då, dels på er som finns på ön sedan länge och som ännu inte blivit medlemmar, dels på er som helt nyligen skaffat en fastighet på ön, och kanske inte känner till föreningens existens eller vad vi bidrar med för öns bästa. Om ni är fastboende eller fritidsboende har ingen betydelse.

 

Vad är då TRBB? Det mesta kan ni läsa om på: www.tynningo.se. Här finns bl a information om vilka som ingår i styrelsen, allmän information av intresse och vilka aktiviteter som är på gång att arrangeras av TRBB. I korta drag så arrangeras filmkvällar 3-4 ggr/år, pubar 3-4 ggr/år, marknader, Valborgsfirande, Forneldars afton samt mycket annat. (Vi respekterar naturligtvis Covid19-regler så länge dessa är i kraft).

 

TRBB, eller Byalaget som vi också kallar oss, är även Tynningöbornas förlängda arm gentemot kommun, andra myndigheter samt SL/Waxholmsbolaget, Roslagsvatten, Trafikverket m fl  i fråga om kommunikation avfalls- och slamtömning mm, mm.

 

Dessutom finns möjlighet att hyra Bygdegården om du behöver anordna en födelsedagsfest eller något liknande. Hyreskostnaden är självklart billigare för medlem i föreningen. För att få tillgång till allt detta så är medlemsavgiften 300:-/år och familj.

 

Om ni nu tycker att detta låter spännande och intressant, så kontaktar ni Inger Ljung, TRBB’s medlemsansvarige, via trbb@tynningo.se . Alternativt sätter ni in 300:- på bankgiro 245-5871 och meddelar namn, e-postadress, telefonnummer, adress (om annan än Tynningöadressen), Tynningöadress. Detta för att underlätta informationsutskicken till alla medlemmar.  

 

Om du dessutom är intresserad av att på något sätt engagera dig i föreningen kontakta gärna undertecknad eller någon annan i styrelsen.

 

Välkomna till vår Tynningögemenskap.

Lars Röckert, Ordförande


Information från  Vaxholms kommun - folder "Grönt båtliv"


Vaxholm 2040 – förslag till ny översiktsplan

Hösten 2018 beslutade kommunstyrelsen att en ny översiktsplan skulle tas fram för Vaxholm. Nu finns ett konkret planförslag för Vaxholm 2040. Under våren 2021 samråder kommunen om förslaget så att alla ska ha möjlighet att ta del av och komma med synpunkter.