Info från Roslagsvatten - https://roslagsvatten.se/storning/2021-06-15/sophamtning-pa-tynningo-infor-midsommar

Vi kommer att tömma avfallskärlen på Tynningö, för dig som har tömning på ojämna fredagar, på torsdag 24 juni i ställer för midsommarafton 25 juni.

Vi gör så för att minska trafiken på ön på midsommarafton.

 

Vänliga hälsningar Roslagsvatten

 

Med vänlig hälsning,

Alan Moore

Driftansvarig Bostadsnära Insamling, rest-och mat-avfall

Avfall och Miljölogistik

Box 437, 184 26 Åkersberga|Sågvägen 2

Tel: 08- 540 835 69, 08-540 835 00

roslagsvatten.se


Tynningö öråd informerar - Vaxholm Översiktsplan 2040


Information om återvinning matavfall -->>


Denna information är främst till för er på Tynningö som ännu inte är medlemmar i TRBB – Tynningö-Ramsö Byalag och Bygdegårdsförening.

Vi tänker då, dels på er som finns på ön sedan länge och som ännu inte blivit medlemmar, dels på er som helt nyligen skaffat en fastighet på ön, och kanske inte känner till föreningens existens eller vad vi bidrar med för öns bästa. Om ni är fastboende eller fritidsboende har ingen betydelse.

 

Vad är då TRBB? Det mesta kan ni läsa om på: www.tynningo.se. Här finns bl a information om vilka som ingår i styrelsen, allmän information av intresse och vilka aktiviteter som är på gång att arrangeras av TRBB. I korta drag så arrangeras filmkvällar 3-4 ggr/år, pubar 3-4 ggr/år, marknader, Valborgsfirande, Forneldars afton samt mycket annat. (Vi respekterar naturligtvis Covid19-regler så länge dessa är i kraft).

 

TRBB, eller Byalaget som vi också kallar oss, är även Tynningöbornas förlängda arm gentemot kommun, andra myndigheter samt SL/Waxholmsbolaget, Roslagsvatten, Trafikverket m fl  i fråga om kommunikation avfalls- och slamtömning mm, mm.

 

Dessutom finns möjlighet att hyra Bygdegården om du behöver anordna en födelsedagsfest eller något liknande. Hyreskostnaden är självklart billigare för medlem i föreningen. För att få tillgång till allt detta så är medlemsavgiften 300:-/år och familj.

 

Om ni nu tycker att detta låter spännande och intressant, så kontaktar ni Inger Ljung, TRBB’s medlemsansvarige, via trbb@tynningo.se . Alternativt sätter ni in 300:- på bankgiro 245-5871 och meddelar namn, e-postadress, telefonnummer, adress (om annan än Tynningöadressen), Tynningöadress. Detta för att underlätta informationsutskicken till alla medlemmar.  

 

Om du dessutom är intresserad av att på något sätt engagera dig i föreningen kontakta gärna undertecknad eller någon annan i styrelsen.

 

Välkomna till vår Tynningögemenskap.

Lars Röckert, Ordförande


Information från  Vaxhlms kommun - folder "Grönt båtliv"Lite nytt från styrelsen i TRBB

 

På grund av att coronapandemin fortfarande styr vår tillvaro lär det blir ont om aktiviteter under våren och försommaren i TRBB regi.

 

Kanske kan vi göra något kul runt EM-fotbollen eller OS om vaccinationsläget och restriktionerna så tillåter

 

Sommarmarknad i augusti räknar vi med att kunna genomföra och eventuellt också Forneldars afton, sista lördagen i augusti.

 

Till hösten räknar vi med att som vanligt kunna bjuda in till någon PUB-kväll och BIO-föreställning och i slutet av året har vi ju julmarknaden och inte minst teater/lustspel att se fram emot!

 

På hemsidan kan du sen en tid tillbaka ta del av Vaxholms stad förslag till ny översiktsplan, ÖP 2040 (se nedan), att läsa på sin hemsida. TRBB planerar att inkomma med synpunkter och om du har sådana får du gärna meddela dessa till Lars Röckert lars.rockert@gmail.com eller Svante Nordell  nordellsvante@gmail.com eller så gör du det direkt till kommunen före den 31/5.

 

Hälsar TRBB Styrelse


Samråd Vaxholms översiktsplan 2040

https://www.vaxholm.se/2040


Vaxholm 2040 – förslag till ny översiktsplan

Hösten 2018 beslutade kommunstyrelsen att en ny översiktsplan skulle tas fram för Vaxholm. Nu finns ett konkret planförslag för Vaxholm 2040. Under våren 2021 samråder kommunen om förslaget så att alla ska ha möjlighet att ta del av och komma med synpunkter. Lämna dina synpunkter till kommunen före 31 maj 2021.


Samrådsförslaget

Planförslaget Vaxholm 2040 redovisas tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram som en del av den strategiska miljöbedömningsprocessen, samt en landskapsanalys över kommundelen Tynningö. Du kan också ta del av planförslagets kartor i högupplöst format. Om du har frågor om förslaget eller processen är du välkommen att kontakta förvaltningen, läs mer om hur du gör nedan.Var med och påverka – delta i samrådet!


Mellan den 16 mars och 31 maj pågår samrådet för Vaxholm 2040.

Du har under den perioden möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till översiktsplanen. Dina synpunkter kommer då att tas med i arbetets nästa fas och kan påverka det slutgiltiga resultatet. Var med på resan genom att yttra dig!Så här kan du ge oss dina synpunkterSynpunkter på förslaget kan under samrådet lämnas skriftligen till kommunen till och med den 31 maj.


Via e-post:
plan@vaxholm.se

Via post:
Planenheten
Vaxholms stad
185 83 Vaxholm


Via webbformulär:
Klicka här för att komma till webbformulär


KontaktinformationOm du har frågor om processen eller planförslaget är du välkommen att kontakta kommunen via följande kanaler.

Via e-post: plan@vaxholm.se

Via telefon: 08-541 708 00
Tisdagar och onsdagar från och med 23 mars till och med 26 maj.
Kl. 10-13 [24/3, 31/3, 7/4, 14/4, 21/4, 28/4, 4/5, 11/5, 18/5, 25/5]
Kl. 14-17 [23/3, 30/3, 6/3, 13/3, 20/3, 27/3, 5/5, 12/5, 19/5, 26/5]


Länkar:2021-01-26 - Möte med Roslagsvatten

Torsdagen den 21 januari genomfördes på Tynningö ett möte med representanter för Roslagsvatten (RV). Från oss deltog, förutom jag själv, representanter från/ordföranden för vägföreningarna för våra större vägar.

Bakgrunden till mötet var bl a de problem som noterats avseende i första hand slamtömningen, men även tömningen av våra avfallskärl. Många av oss som har fastighet på Tynningö har kunnat konstatera att den nya slamtömnings-entreprenören kör med väldigt stora fordon som skapar problem. Inte bara för chaufförerna, utan även för våra vägar. För c a ett år sedan fick vi alla information om vad som enligt bl a arbetsmiljölagen krävs av vägar för att klara av slamtömning på ett säkert sätt. Sådana förutsättningar går inte att åstadkomma på Tynningö förutom längs de stora vägarna. RV informerade då oss att bilarna som används är traditionella slambilar för s k fastlandstömning. I detta avseende utgör Tynningö fastland, hur konstigt det än kan låta.

Vi som deltog i mötet ansåg att det var ett bra och konstruktivt möte där vi fick möjlighet att ge våra synpunkter och RV sina. RV klargjorde tydligt att man förstod att vi inte kan bygga om våra olika vägar för att möta de krav som ställs på hur slamtömning på fastland ska genomföras. För oss innebär det att vissa, och då något fler än idag, kommer att få s k skärgårdstömning, då andra fordon än standardfordon kan användas, medan andra får fortsatt s k fastlandstömning. Den förra har en högre taxa. De av er som berörs kommer att få eller har fått information om detta från RV.

Läs mer här -->>

************

Möte i Ö-rådet här avhållits.

Läs protokollet här.

 • Ö-rådet är en träff mellan de tongivande föreningarna på Tynningö där information delges och samråd sker i övergripande frågor för Tynningö.
 • Ö-rådet har ingen beslutsrätt. Beslut i frågor tas i respektive förening som äger den specifika frågan.
 • Normalt genomförs två möten/år. Ett på våren och ett på hösten. P g a Coronapandemin ställdes dock vårmötet in.

************

Sopor, Återvinning, Miljöstation & mobil Miljöstation -->>

Information om Sophämtning

och Slamtömning. -->>

************

Information om fåren i Bygdegårdshagen (Fårens Vänner) -->>

  ************

  Återvinningsstation -->>

  Det finns en komplett återvinningsstation för tidningspapper, glas, förpackningar, metall, batterier, småelektronik samt plast vid bygdegården. 

  Tänk på att inte slänga hushållssopor vid återvinningsstationen.

  Ställ inte heller det du ska återvinna utanför behållaren om den är full. 

  ************

  Bussinformation (buss 689) -->>

  ************

  Nytt lösenord till det trådlösa nätverket på Bygdegården. Lösenordet finns anslaget inne i Bygdegården - som tidigare. 

  ************