Aktiviteter på Bygdegården 2020

Julmarknad den 28 november 2020, 11-14, på Bygdegården.

************

Sopor, Återvinning, Miljöstation & mobil Miljöstation -->>

Information om Sophämtning

och Slamtömning. -->>

************Information om fåren i Bygdegårdshagen (Fårens Vänner) -->>

  ************

  Återvinningsstation -->>

  Det finns en komplett återvinningsstation för tidningspapper, glas, förpackningar, metall, batterier, småelektronik samt plast vid bygdegården. 

  Tänk på att inte slänga hushållssopor vid återvinningsstationen.

  Ställ inte heller det du ska återvinna utanför behållaren om den är full. 

  ************

  Bussinformation (buss 689) -->>

  ************

  Nytt lösenord till det trådlösa nätverket på Bygdegården. Lösenordet finns anslaget inne i Bygdegården - som tidigare. 

  ************