Julmarknad på bygdegården den 27:e november - läs mer här -->>


Möte i Ö-rådet här avhållits 2021-10-10 Läs protokollet här


Erbjudande från Fenix Juridik:

Föreningspaket 0: Trygghet i vardagen genom ekonomisk familjerätt


Boka via https://www.fenixjuridik.se/villafor/ så får du:

 • 20 min kostnadsfri familjejuridisk rådgivning över telefon;
 • 15% rabatt på alla juridiska tjänster t.ex. testamente, samboavtal, äktenskapsförord, framtidsfullmakt, gåvobrev, bodelning, arvskifte;
 • Tillgång till andra erbjudanden som publiceras via länken.


Teater på Bygdegården "Livet på Tynningö" - Läs mer här -->>


Gympa på Bygdegården


TRBB Styrelse informerar om kommande aktiviteter sommaren/hösten 2021

Allas vår förhoppning är att pandemin sakta men säkert klingar av. Osvuret är bäst, men om vi fortsätter att vara försiktiga och följa de restriktioner som råder och kommer att råda bedömer vi att vi kan återuppta våra traditionella aktiviteter på/vid Bygdegården.

Andra halvårets aktivitetsplan ser preliminärt ut som följer:Allt detta med reservation för att aktiviteter kan både tillkomma och utgå beroende på omständigheterna.


Djuren i hagarna på Tynningö


Tynningö öråd informerar - Vaxholm Översiktsplan 2040


Information om återvinning matavfall -->>


Denna information är främst till för er på Tynningö som ännu inte är medlemmar i TRBB – Tynningö-Ramsö Byalag och Bygdegårdsförening.


Vi tänker då, dels på er som finns på ön sedan länge och som ännu inte blivit medlemmar, dels på er som helt nyligen skaffat en fastighet på ön, och kanske inte känner till föreningens existens eller vad vi bidrar med för öns bästa. Om ni är fastboende eller fritidsboende har ingen betydelse.

 

Vad är då TRBB? Det mesta kan ni läsa om på: www.tynningo.se. Här finns bl a information om vilka som ingår i styrelsen, allmän information av intresse och vilka aktiviteter som är på gång att arrangeras av TRBB. I korta drag så arrangeras filmkvällar 3-4 ggr/år, pubar 3-4 ggr/år, marknader, Valborgsfirande, Forneldars afton samt mycket annat. (Vi respekterar naturligtvis Covid19-regler så länge dessa är i kraft).

 

TRBB, eller Byalaget som vi också kallar oss, är även Tynningöbornas förlängda arm gentemot kommun, andra myndigheter samt SL/Waxholmsbolaget, Roslagsvatten, Trafikverket m fl  i fråga om kommunikation avfalls- och slamtömning mm, mm.

 

Dessutom finns möjlighet att hyra Bygdegården om du behöver anordna en födelsedagsfest eller något liknande. Hyreskostnaden är självklart billigare för medlem i föreningen. För att få tillgång till allt detta så är medlemsavgiften 300:-/år och familj.

 

Om ni nu tycker att detta låter spännande och intressant, så kontaktar ni Inger Ljung, TRBB’s medlemsansvarige, via trbb@tynningo.se . Alternativt sätter ni in 300:- på bankgiro 245-5871 och meddelar namn, e-postadress, telefonnummer, adress (om annan än Tynningöadressen), Tynningöadress. Detta för att underlätta informationsutskicken till alla medlemmar.  

 

Om du dessutom är intresserad av att på något sätt engagera dig i föreningen kontakta gärna undertecknad eller någon annan i styrelsen.

 

Välkomna till vår Tynningögemenskap.

Lars Röckert, Ordförande


Information från  Vaxholms kommun - folder "Grönt båtliv"


Vaxholm 2040 – förslag till ny översiktsplan

Hösten 2018 beslutade kommunstyrelsen att en ny översiktsplan skulle tas fram för Vaxholm. Nu finns ett konkret planförslag för Vaxholm 2040. Under våren 2021 samråder kommunen om förslaget så att alla ska ha möjlighet att ta del av och komma med synpunkter. 
2021-01-26 - Möte med Roslagsvatten

Torsdagen den 21 januari genomfördes på Tynningö ett möte med representanter för Roslagsvatten (RV). Från oss deltog, förutom jag själv, representanter från/ordföranden för vägföreningarna för våra större vägar.

Bakgrunden till mötet var bl a de problem som noterats avseende i första hand slamtömningen, men även tömningen av våra avfallskärl. Många av oss som har fastighet på Tynningö har kunnat konstatera att den nya slamtömnings-entreprenören kör med väldigt stora fordon som skapar problem. Inte bara för chaufförerna, utan även för våra vägar. För c a ett år sedan fick vi alla information om vad som enligt bl a arbetsmiljölagen krävs av vägar för att klara av slamtömning på ett säkert sätt. Sådana förutsättningar går inte att åstadkomma på Tynningö förutom längs de stora vägarna. RV informerade då oss att bilarna som används är traditionella slambilar för s k fastlandstömning. I detta avseende utgör Tynningö fastland, hur konstigt det än kan låta.

Vi som deltog i mötet ansåg att det var ett bra och konstruktivt möte där vi fick möjlighet att ge våra synpunkter och RV sina. RV klargjorde tydligt att man förstod att vi inte kan bygga om våra olika vägar för att möta de krav som ställs på hur slamtömning på fastland ska genomföras. För oss innebär det att vissa, och då något fler än idag, kommer att få s k skärgårdstömning, då andra fordon än standardfordon kan användas, medan andra får fortsatt s k fastlandstömning. Den förra har en högre taxa. De av er som berörs kommer att få eller har fått information om detta från RV.

Läs mer här -->>

************

Möte i Ö-rådet här avhållits 2021-10-10

Läs protokollet här

 • Ö-rådet är en träff mellan de tongivande föreningarna på Tynningö där information delges och samråd sker i övergripande frågor för Tynningö.
 • Ö-rådet har ingen beslutsrätt. Beslut i frågor tas i respektive förening som äger den specifika frågan.
 • Normalt genomförs två möten/år. Ett på våren och ett på hösten. P g a Coronapandemin ställdes dock vårmötet in.

************

Sopor, Återvinning, Miljöstation & mobil Miljöstation -->>

Information om Sophämtning

och Slamtömning. -->>

************

Information om fåren i Bygdegårdshagen (Fårens Vänner) -->>

  ************

  Återvinningsstation -->>

  Det finns en komplett återvinningsstation för tidningspapper, glas, förpackningar, metall, batterier, småelektronik samt plast vid bygdegården. 

  Tänk på att inte slänga hushållssopor vid återvinningsstationen.

  Ställ inte heller det du ska återvinna utanför behållaren om den är full. 

  ************

  Bussinformation (buss 689) -->>

  ************

  Nytt lösenord till det trådlösa nätverket på Bygdegården. Lösenordet finns anslaget inne i Bygdegården - som tidigare. 

  ************