Möte i Ö-rådet här avhållits.

Läs protokollet här.

 • Ö-rådet är en träff mellan de tongivande föreningarna på Tynningö där information delges och samråd sker i övergripande frågor för Tynningö.
 • Ö-rådet har ingen beslutsrätt. Beslut i frågor tas i respektive förening som äger den specifika frågan.
 • Normalt genomförs två möten/år. Ett på våren och ett på hösten. P g a Coronapandemin ställdes dock vårmötet in.


************

Sopor, Återvinning, Miljöstation & mobil Miljöstation -->>

Information om Sophämtning

och Slamtömning. -->>

************

Information om fåren i Bygdegårdshagen (Fårens Vänner) -->>

  ************

  Återvinningsstation -->>

  Det finns en komplett återvinningsstation för tidningspapper, glas, förpackningar, metall, batterier, småelektronik samt plast vid bygdegården. 

  Tänk på att inte slänga hushållssopor vid återvinningsstationen.

  Ställ inte heller det du ska återvinna utanför behållaren om den är full. 

  ************

  Bussinformation (buss 689) -->>

  ************

  Nytt lösenord till det trådlösa nätverket på Bygdegården. Lösenordet finns anslaget inne i Bygdegården - som tidigare. 

  ************