Östra Tynningö samfällighetsförening

Ansvarar för samfällda vägar mellan Östra Tynningö och nerfarten till Åkershovsbryggan / vägen mot idrottsplattsen


Organisationsnr:   716417-0958     Plussgiro:  38150-9  


Mail:   ostratynningosamfallighet@gmail.comUnder hösten arbetar vi med föjande:


  • Skriva kontrakt med TLSAB avsende snöröjning och halkbekämpning under vintern 2020/2021. Vi har även valt att inkludera de vägar som tidigare inte fått plogat men betalt samma avgift som övriga.
  • Påbörjat arbetet med att märka upp vägar med namn och nummer då vi fått synpunkter på svårigheter att hitta för de som inte är bekanta med Tynningö
  • Sökt stadsbidrag för Soluddsstigen nu när den förlängts med ca 300m  
  • Uppdatera vår flik på tynningo.se
  • Upphandla ett nytt fakturerings- och debiteringssystem
  • Besiktning av vägnätet och vägtrummor inför vintern
  • Deltagit i ett Örådsmöte