Östra Tynningö samfällighetsförening

Ansvarar för samfällda vägar mellan Östra Tynningö och nerfarten till Åkershovsbryggan / vägen mot idrottsplattsen


Organisationsnr:   716417-0958     Plussgiro:  38150-9  


Mail:   ostratynningosamfallighet@gmail.comUnder hösten arbetar vi med föjande:


  • Skriva kontrakt med TLSAB avsende snöröjning och halkbekämpning under vintern 2021/2022. Vi har även valt att inkludera de vägar som tidigare inte fått plogat men betalt samma avgift som övriga.
  • Skriva om och registrera nya stadgar antagna på stämman 2021
  • Påbörjat arbetet med att uppdatera medlemsregistret med inkommna E-post adresser
  • Fortsätta att åtgärda vägar enligt underhållsplan och budget