Östra Tynningö samfällighetsförening

Ansvarar för samfällda vägar mellan Östra Tynningö och nerfarten till Åkershovsbryggan / vägen mot idrottsplattsen


Organisationsnr:   716417-0958     Plusgiro:  38150-9  


Mail:   ostratynningosamfallighet@gmail.com

Under 2022 arbetar vi med föjande:


  • Förändring av stadgar, kompletteringar.
  • Fortsätta arbeta för att e-post adresser samlas in för att förenkla hantering av kallelse och fakturor.
  • Grusning och sladdning av infarten till Sveaborg.
  • Lagning av sprickor i asfaltsvägar
  • Avtala om snöröjning och halkbekämpning.
  • Dikning av delar längs Soluddstigen
  • Skylta om 1:a delen av Säteribacken.
  • Vid behov agera på vägunderhåll.