Östra Tynningö samfällighetsförening

Ansvarar för samfällda vägar mellan Östra Tynningö och nerfarten till Åkershovsbryggan / vägen mot idrottsplattsen


Organisationsnr:   716417-0958     Plusgiro:  38150-9  


Mail:   ostratynningosamfallighet@gmail.com

Ordförande:                     Per Vallbo
                                           Tel. 0708-393669

                                           Kvarntäppevägen  22
                                           134 92 Tynningö

 

Kassör:                             Kaj Strandberg

                                           Odengatan 24 
                                           11351  Stockholm

 

Sekreterare:                     Kjell Olsson

                                           Hemviksvägen 7
                                           134 92 Tynningö

Ledamöter:                     Peder Friberg
                                           Vägmästare

                                           Soluddstigen 46
                                           134 92 Tynningö

                                            Mia Vinnhav

                                            Kvarntäppev. 15

                                            134 92 Tynningö                                           

 

Suppleant:                         Nordgren Per
                                            Skåpaforsv. 5
                                            122 47 Enskede