Norra Tynningö Samfällighet - NTS

Norra Tynningö Samfällighet (NTS)


Välkommen till Norra Tynningö!


NTS, Norra Tynningö samfällighet består av vägar, stickvägar, vändplatser och grönområden inom området Orrlunda, Norehill och Lilla Furusund. I samfälligheten ingår 228 fastigheter utefter 15 vägar om totalt 7,6 km, somt grus och somt asfalt. NTS uppgift är att se till att vägarna är farbara såväl sommar som vinter. Trafikverket förvaltar bara öns huvudväg, Tynningövägen samt färjeläget för biltrafiken. Trafikverket förvaltar bryggorna Norra Tynningö, Höganäs och Östra Tynningö. Läs mer här - Välkommen till Norra Tynningö.Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2024 i NTS,
Norra Tynningö samfällighetsförening

Tid: Lördagen den 15 juni 2024, kl 13.00
Plats: Bygdegården, Tynningö

Årsmöteshandlingarna >>

Aktuellt inom NTS

 • NTS Medlemsinformation mars 2024 >>

 • NTS Medlemsinformation december 2023 >>

 • NTS Medlemsinformation september 2023 >>

 • NTS Medlemsinformation februari 2023 >>

 • NTS Medlemsinformation juni 2023 >>
 • Årsmötesprotokoll 2023 -->>

 • Årsmötesprotokoll 2022 -->>
 • S12/Gröngruppen -->>
 • NTS Aktuell information 2021-09-27
 • Årsmöte 2021 hölls 13 juni, protokoll.
 • Medlemsinformation 1 - hösten 2021 -->>
 • Medlemsinformation 2 - vinter 2021/22-->>
 • Medlemsinformation 3 - våren 2022 -->>
 • Kallelse årsstämma 2023 >> Årsbokslut >>

 • Kallelse årsstämma 2022-->>

Kallelse fortsatt årsstämma 2022-->>

Årsstämmohandlingar 2022

 1. Årsbokslut -->>
 2. Revisionsberättelse 2021/2022 -->>
 3. Proposition 1
  1. Proposition 1 - bilaga 1
  2. Proposition 1 - bilaga 2

Information om NTS behandling av personuppgifter (GDPR)