Norra Tynningö Samfällighet - NTS

Norra Tynningö Samfällighet (NTS) är en samfällighet som ansvarar för förvaltningen av Tynningösundsvägen samt stickvägar inom området. I samfälligheten ingår ca 207 fastigheter inom tre områden; Lilla Furusund, Norehill och Orrlunda. Föreningen förvaltar också gångbron över sundet vid sumpen, Norehill grönområde (S12) och Norehills brygga samt Orrlunda brygga.


Aktuellt inom NTS

Information om NTS behandling av personuppgifter (GDPR)