Norra Tynningö Samfällighet - NTS

Norra Tynningö Samfällighet (NTS)


Välkommen till Norra Tynningö!


NTS, Norra Tynningö samfällighet består av vägar, stickvägar, vändplatser och grönområden inom området Orrlunda, Norehill och Lilla Furusund.  I samfälligheten ingår 228 fastigheter utefter 15 vägar om totalt 7,6 km, somt grus och somt asfalt. NTS uppgift är att se till att vägarna är farbara såväl sommar som vinter.  Trafikverket förvaltar bara öns huvudväg, Tynningövägen samt färjeläget för biltrafiken. Trafikverket förvaltar bryggorna Norra Tynningö, Höganäs och Östra Tynningö. Läs mer här - Välkommen till Norra Tynningö.


Årsstämma 2023

Kallelse >> Årsbokslut >>


S12/Gröngruppen -->>


Årsstämma - avhölls 12 juni och den 10 juli 2022.

Protokoll årsstämma 2022 -->>

Kallelse årsstämma 2022-->>

Kallelse fortsatt årsstämma 2022-->>

Årsstämmohandlingar 2022

  1. Årsbokslut -->>
  2. Revisionsberättelse 2021/2022 -->>
  3. Proposition 1
    1. Proposition 1 - bilaga 1
    2. Proposition 1 - bilaga 2


Aktuellt inom NTS

Information om NTS behandling av personuppgifter (GDPR)