Norra Tynningö Samfällighet - NTS

Norra Tynningö Samfällighet (NTS)


Välkommen till Norra Tynningö!


NTS, Norra Tynningö samfällighet består av vägar, stickvägar, vändplatser och grönområden inom området Orrlunda, Norehill och Lilla Furusund.  I samfälligheten ingår 228 fastigheter utefter 15 vägar om totalt 7,6 km, somt grus och somt asfalt. NTS uppgift är att se till att vägarna är farbara såväl sommar som vinter.  Trafikverket förvaltar bara öns huvudväg, Tynningövägen samt färjeläget för biltrafiken. Trafikverket förvaltar bryggorna Norra Tynningö, Höganäs och Östra Tynningö. Läs mer här - Välkommen till Norra Tynningö.


Aktuellt inom NTS

Kallelse fortsatt årsstämma 2022-->>

Årsstämmohandlingar 2022

  1. Årsbokslut -->>
  2. Revisionsberättelse 2021/2022 -->>
  3. Proposition 1
    1. Proposition 1 - bilaga 1
    2. Proposition 1 - bilaga 2

Information om NTS behandling av personuppgifter (GDPR)