Styrelse och kontaktformulär Norra Tynningö Samfällighet (NTS)

NTS Styrelse 20/21


Ordförande

  • Ewa Noren Lundberg (Lilla Furusund, 0703 901 673)

Ordinarie ledamöter

  • Christel Wiman (christelwiman1@gmail.com)
  • Benny Kumlin (Norehill, 0707 173 094)
  • Maria Ackenhoff, kassör (Norehill, 0760 185 656)
  • Laisa Hammarberg (Tynningösund)
  • Rafael Gonzalez (Tynningösund)

Suppleanter


  • Bengt Säberg (Norehill, 0707 195 262)
  • Björn Littke (Orrlunda, 0701 682 820)


Kontaktformulär

 
 
 
 
Ändra adress
Ändra/lägga till e-postadress
Ansöka om medlemskap
Övrigt