Styrelse och kontaktformulär Norra Tynningö Samfällighet (NTS)

NTS Styrelse 2021-2022

 

Ordinarie ledamöter:

  • Ewa Noren-Lundberg, ordförande

        Tynningösundsvägen 26 B, Lilla Furusund 

        ewanorenlundberg@hotmail.com

        mobil: 070 390 1673

        nts.ordf@tynningo.se

 

  • Christel Wiman, sekreterare

         Gärdsgårdsvägen 10,

         christelwiman1@gmail.com

         mobil: 072 542 6711

         nts.sekr@tynningo.se

 

  • Maria Ackenhoff, kassör

         Norehillsvägen 17,

         maria.ackenhoff@gmail.com

         mobil: 076 0185656

         nts.kassor@tynningo.se

 

  • Laisa Hammarberg,

        Tynningösundsvägen 127,

         laisa.hammarberg@icloud.com

         mobil: 070 867 0425

 

  • Benny Kumlin, S 12 gröngruppen

         Norehillsvägen 87,  

         nillankumlin@gmail.com

         mobil: 070 717 30 94

 

  • Rafael Gonzalez,

         Tynningösundsvägen 111 A,

         rafael@upbase.se

         mobil: 073 519 1500

 

Suppleanter:

  • Björn Littke

         Snickarbacken 3, Tynningösund,

         bjorn.littke54@outlook.com

         mobil: 076 1705790

 

  • Bengt Säberg, utredning gemensamhetsanläggningar

         Sundsbacken 2, Norehill,

         bengt.saberg@gmail.com

         mobil: 070 719 5262

 

 


Kontaktformulär

 
 
 
 
Ändra adress
Ändra/lägga till e-postadress
Ansöka om medlemskap
Övrigt