NTS – Fastighetsägare

Fastighetsägare ansvarar för att hålla fritt vägområde.

Det åligger varje fastighetsägare att hålla vägområdet fritt 2 meter från väg och 4,6 meter ovan väg. Behöver du hjälp att fälla träd kan du fråga någon av nedanstående personer:

  • Tomas Elm 070 – 696 57 35
  • Lennart Ljung 070 – 676 21 10
  • Tom Lindgren 073 – 780 27 02
  • Rainer Lind 073 – 625 60 40


Slitageersättning.

Som delägare i NTS har vi alla ett ansvar för att hålla våra vägar i gott skick och i möjligaste mån hålla ner tunga transporter och därmed våra gemensamma vägkostnader. Vid byggnation eller andra åtgärder som tillfälligt ökar väganvändningen nyttjas föreningen rätten att ta ut slitageersättning från medlemmar för det extra vägslitage som uppkommer. NTS uppmanar sina medlemmar att inför tillfälligt ökad väganvändning omfattande fler än 2 tunga transporter med vikt >3,5 ton, göra en anmälan till NTS styrelse för bedömning av eventuell slitageersättning.


Leveranser av gods.

Inom NTS vägområde finns begränsningar i hur tunga fordon som får köra på vägarna. Det står förbudsskyltar vid infarten till de vägar som har restriktioner avseende vikt- och längd i vissa fall. På vissa vägar råder under perioden mars-juni tyngdrestriktioner pga tjällossning, då sätts tillfälliga skyltar upp och förbudet gäller så länge skyltarna sitter uppe. Det går att kolla upp vad som gäller på dagen för leverans på www.trafikverket.se.

Ogräs i nya asfalten?

Nu när vi fått asfalt på Tynningösundsvägen och på en del av stickvägarna, bör vi hjälpas åt med att hålla asfalteringen i gott skick. Man kan hålla efter ogräs genom att klippa bort det som sticker upp, spruta ättika (24%-ig) på det som blir kvar och därefter om det behövs med slägga eller dylikt platta till asfalten.