Östra Tynningö Fastighetsägareförening


Funktionärer 2021-2022

Styrelse


Ordförande
Hans Ståhl,
tel 0708 88 36 00
email hans@team49.se


Sekreterare
Kjell Olsson
tel 070 739 55 69


Kassör
Claes Tornberg
tel 0733 50 10 75


Ledamot
Stellan Ridderstrand
tel 0706 74 06 42


Valberedning
Ann Johansson
tel 070 727 71 23

Kaj Strandberg
tel 08 15 29 04 

 

Revisor
Jan Tidbeck
Bengt Lidfors (suppleant)

 

Email: ostratynningo@yahoo.com