Hjärtstartare på Bygdegården.

Tynningö Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening har av Vaxholms kommun fått en Hjärtstartare som är tillgänglig för alla dygnet runt.

Den är placerad innanför ett speciellt framtaget fönster på Bygdegården vid entrén och som öppnas utifrån och där man kan hämta Hjärtstartaren och ta med den till den drabbade (se bilder ovan).

Den är mycket enkel att använda då Hjärtstarten själv talar om vad och hur den skall användas tillsammans med traditionell HLR (hjärt-lungräddning).

Senare i samband med en planerad brandutbildning på Bygdegården så kommer en genomgång av Hjärtstartens funktion att äga rum.

Om någon mot förmodan haft behov av Hjärtstartaren så är det oerhört viktigt att man återlämnar densamma och kontaktar någon i styrelsen för Byalaget/TRBB så den åter laddas om med nytt innehåll.