Schema för grovavfallsfärjan och Mobila miljöstationen

Information om sophämtning

Angående sophämtningen på TynningöMobil återvinning:

På BYGDEGÅRDSVÄGEN 2, Parkeringen följande tider -

information om mobil återvinning för 2023 saknas.

Vi har fått en ny återvinningsstation på Tynningö - den finns vid Bygdegården. 


OBS! Ny information:

Angående soptömning på Tynningö

Jag har haft ett antal samtal med Roslagsvatten(RV) ang dels soptömningen dels slamtömningen. Om den senare återkommer jag till i annat inlägg. RV meddelar att fr o m nästa år kommer våra gemensamhetskärl tömmas varje vecka mellan ve 20-ve 39. Förhoppningen är att även i år kommer ”varjeveckastömning” ske hela september ut. (skulle så inte ske meddela mig lars.rockert@gmail.com)

Det planerade införandet av matavfallskärl är framflyttad till nästa år pga en lagändring som då väntas träda i kraft.

Sen är det så att för att soptömningen skall fungera är det viktigt att vi alla följer de enkla regler som gäller (sprid dem gärna):

 • Våra kärl är endast till för hushållssopor
 • Se alltid till att locket på kärlen går att stänga
 • Ställ inga sopor utanför kärlen
 • Om ”ditt” gemensamhetskärl är fullt kan du slänga dina sopor i annat gemensamhetskärl på ön
 • Du som har enskilt kärl och eventuellt enbart s k sommartömning får tyvärr inte slänga sopor i något gemensamhetskärl. Du får ta med dem hem till fastlandet.
 • Förpackningar som inte är hushållssopor slängs i därför avsedd container vid återvinningsstationen vid Bygdegården. Inte heller här får något läggas utanför. Om det inte finns någon container för det du vill slänga hänvisas du till någon av de större återvinningsstationerna på fastlandet, t ex Saltsjö-Boo eller bakom Värmdö Marknad

Med förhoppning om ett skräpfritt Tynningö

Lars Röckert

Ordf i TRBB/Byalaget

Mobil miljöstation

Nya tider för mobila miljöstationen kommer när vi får information från Roslagsvatten. 


Exempel på vad du kan lämna till mobila miljöstationen:

 • Batterier och bilbatterier.
 • Bekämpningsmedel, insektssprej, träskyddsmedel och ogräsmedel.
 • Elektronik, upp till en mikrovågsugns storlek. Exempelvis klockor, elektriska leksaker, mindre hushållsapparater och elverktyg.
 • Fotokemikalier, fix och framkallningsvätska.
 • Färg-, lack- och limrester samt nagellack.
 • Kemikalier, batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare.
 • Kvicksilverhaltiga material, exempelvis äldre febertermometrar.
 • Ljuskällor, glödlampor, lågenergilampor och lysrör.
 • Lösningsmedel, thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit och aceton.
 • Oljor, spillolja, smörjolja och motorolja.
 • Rengöringsmedel, silverputs, kalkborttagare, polish, golv- och ugnsrengöringsmedel, blekmedel och fläckborttagningsmedel.
 • Sprejburkar, hårsprej, sprejdeodorant och aerosolsprej.


Större mängder farligt avfall och större elavfall är du välkommen att lämna på våra återvinningscentraler, Brännbackens ÅVC och Eriksö ÅVC.


Exempel på vad den mobila miljöstationen INTE tar emot:

 • Grovavfall, exempelvis trasiga möbler, cyklar, köksknivar och stekpannor. De lämnas på återvinningscentral.
 • Kylskåp, frysskåp, tvättmaskin m.fl. Lämnas på återvinningscentral.
 • Mediciner och kanyler. Lämnas på apoteket.
 • Ammunition. Kontakta polisen eller lämna till vapenhandlare.
 • Sprängämnen, smällare och fyrverkerier. Kontakta polisen eller försäljningsstället.