Våra Får med sina lamm i hagen.

 

Bästa Tynningöbor

Tynningö Gård TGEF ekonomisk förening, upplåter sedan flera år tillbaka betesmark för att hålla våra marker öppna, och med detta förmånen att bland annat ha får med sina lamm, kor och grisar betande vilket vi tror uppskattas stort av både stora och små.

Man ser ibland vuxna personer med barn inne i hagarna som tyvärr inte följer de regler som satts upp och som skall följas till fullo för djurens bästa och för att vi får fortsätta ha förmånen att ha betande djur kvar i en öppen och härlig miljö.

Men ibland ser vi vuxna personer som låter barnen springa runt och försöka få tag på lammen eller fåren eller de andra djuren för att klappa dessa och detta utan att dessa vuxna reagerar/agerar, samtidigt som många vuxna med barn sköter sig klanderfritt.

Kulmen på dessa felbeteenden var under kvällen när Food Trucken stod vid Bygdegården och många människor var samlade, så var det ett stort antal vuxna med barn som var inne samtidigt i fårhagen och flera barn/ungdomar utan vuxna som jagade lammen runt i hagen och som blev vettskrämda och  skingrades från sina ”mammor”.

Utifrån denna respektlöshet mot djuren och det uppsatta regelverket så kommer Fårhagen att vara låst i fortsättningen och:

INGEN  FÅR BESÖKA FÅR OCH LAMM I FORTSÄTTNINGEN!!!


Tynningö

134 92 TYNNINGÖ

TRBB Organisationsnr: 802439-1941

Bankgiro: 245-5871.