Styrelse i Bygdegårdsföreningen (TRBB) 2023


Ordförande: Lars Röckert

Viceordförande: Svante Nordell

Kassöroch medlemsansvarig: Per-Olof Egli

Sekreterare: Matts Lennmo

Bokningsansvarig: Inger Persson

Aktivitetsansvarig: Bengt Lidforss

Webbmaster: Bengt Lidforss webbmaster@tynningo.se

Ledamot: Lillan Mannbrink

Ledamot: Mia Janhäger

Styrelsen bedriver sitt arbete i olika utskott där en eller flera ledamöter ingår och till vilka även icke styrelseledamöter välkomnas att delta. De olika utskotten medansvariga är:


  • Medlems- och ekonomiutskottet.

  • Aktivitets- och Marknadsföringsutskottet.

  • Utskottet för myndighets- och samhällskontakter.

  • Uthyrningsutskottet.

  • Fastighetsskötsel- och underhållsutskottet.


Utöver styrelsen utgör Jan Östlund och Kenneth Normén föreningens stugfogdar.

Att bli medlem i Bygdegårdsföreningen

Har du inte gått med i Tynningö-Ramsö Byalag- och Bygdegårdsförening? Fyll i detta formulär >>

Gör det! Du behövs!

Kontakta Per-Olof Egli - kassor@tynningo.se, så hjälper han dig/er att bli medlem(mar).
Medlemsavgiften är f.n. 300:-/familj och år.

Bankgiro- 245-5871


Alla som vill kan bli medlemmar, oavsett om du är fastboende eller sommarboende.

OBS!
Vid byte av mailadress, meddela kassor@tynningo.se

Gäller alla medlemmar i föreningen.


Vi vill att fler kan engagera sig!

Är du intresserad av att hjälpa till?
Rycka in när det behövs,

kanske hjälpa till i köket eller grilla korv, bära bord, fixa och dona?Kontakta någon i styrelsen. 

Bygdegårdsföreningen och dess hemsida

Innehållet på tynningo.se och dess undersidor är helt friställt från Bygdegårdsföreningen, med undantag för de sidor som tydligt har Bygdegårdsföreningen (TRBB) som avsändare.


Är du representant för en samfällighet eller förening och vill ha en undersida på tynningo.se så kontaktar du Bengt Lidforss webbmaster@tynningo.se för att få in informationen på hemsidan.


Vi använder “cookies”för att veta om du besöker sidan för första gången eller om du är en återkommande besökare. Cookies används även för statistik.


E-postadresser och övriga uppgifter som lämnas för prenumeration på utskick av innehåll på sidan i form av artiklar, kommentarer eller medlemskap, används endast för detta.


Vi säljer eller ger inte bort e-postadresser och övriga uppgifter du lämnar till någon annan.


Du kan själv begära att vi tar bort dig från listan före -postutskick. Om du behöver hjälp kan du kontakta Bengt Lidforss webbmaster@tynningo.se.


Vi följer “GDPR” General Data Protection Regulations eller dataskyddsförordningen som det heter på svenska och trädde i kraft den 25 maj 2018.
Mer att läsa finns här:
Integritetsskyddsmyndigheten(IMY).

Datainspektionen Dataskyddsförordningen

Du vet väl att du kan hyra bygdegården för fester och andra evenemang?


För att hyra bygdegården kontakta Inger Persson, birri@telia.com


Länk till Hyrestariffer här-->>


Föreningen, som är en ideell förening, politisk och religös obunden för alla fast eller fritidsboende på Tynningö & Ramsö, har till uppgift att verka för de boendes önskemål och ärenden av allmänt intresse samt påverka öarnas framtida utveckling gällande kommunikation, infrastruktur och miljöfrågor.

Föreningen ska därtill driva och ansvara för en bred kulturell och idrottslig verksamhet. Föreningens är även ansvarig för att förvalta och utveckla den till föreningen tillhörande Bygdegården som en allmän samlingslokal samt därtill övriga anläggningar där föreningen har verksamhet. Föreningens ska värna om mötesfriheten


Senaste nytt från TRBB och annat på Tynningö -->>