Styrelse i Bygdegårdsföreningen (TRBB) 2023


Ordförande: Lars Röckert

Vice ordförande: Svante Nordell

Kassör och medlemsansvarig: Per-Olof Egli kassor@tynningo.se 

Sekreterare: Matts Lennmo

Bokningsansvarig: Inger Persson

Aktivitetsansvarig: Bengt Lidforss

Webbmaster: Bengt Lidforss webbmaster@tynningo.se

Ledamot: Lillan Mannbrink

Ledamot: Mia Janhäger
Ledamot: David Sjöström 

Styrelsen bedriver sitt arbete i olika utskott där en eller flera ledamöteringår och till vilka även icke styrelseledamöter välkomnas att delta. De olika utskotten medansvariga är:


  • Medlems-och ekonomiutskottet.

  • Aktivitets-och Marknadsföringsutskottet.

  • Utskottetför myndighets- och samhällskontakter.

  • Uthyrningsutskottet.

  • Fastighetsskötsel- och underhållsutskottet.


Utöverstyrelsen utgör Jan Östlund och Kenneth Normén föreningens stugfogdar.


Har du inte gått med i Tynningö-Ramsö Byalag- och Bygdegårdsförening?

Gör det! Du behövs!

Kontakta Per-Olof Egli kassor@tynningo.se, så hjälper han dig/er

att bli medlemmar.
Medlemsavgiften är f.n. 300:-/familj och år.

Bankgiro - 245-5871


Alla som vill kan bli medlemmar, oavsett om du är fastboende eller sommarboende.

OBS! Vid byte av mailadress, Per-Olof Egli kassor@tynningo.se.

Gäller alla medlemmar i TRBB.


Vi behöver nytt blod!

Är Du intresserad av att hjälpa till? Rycka in när det behövs,

kanske hjälpa till i köket eller grilla korv, bära bord, fixa och dona?

Alla är välkomna att hjälpa till med smått och stort och sen får

Du ju chansen att träffa nya människor när du är med på våra evenemang 


Du är ytterst välkommen att kontakta vem som helst i styrelsen om du/ni vill ingå

i våra arbetsgrupper, eller om ni har någon idé som ni vill att TRBB ska driva igenom.


Du vet väl att du kan hyra bygdegården för fester och andra evenemang?

För att hyra bygdegården kontakta Inger Persson, birri@telia.com

Länk till Hyrestariffer här-->>


Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religöst obunden för alla fast eller fritidsboende på Tynningö & Ramsö, har till uppgift att verka för de boendes önskemål och ärenden av allmänt intresse samt påverka öarnas framtida utveckling gällande kommunikation, infrastruktur och miljöfrågor.

Föreningen ska därtill driva och ansvara för en bred kulturell och idrottslig verksamhet. Föreningens är även ansvarig för att förvalta och utveckla den till föreningen tillhörande Bygdegården som en allmän samlingslokal samt därtill övriga anläggningar där föreningen har verksamhet. Föreningens ska värna om mötesfriheten


Senaste nytt från TRBB och annat på Tynningö -->>


Tynningö-Ramsö Byalag- och Bygdegårdsförening (TRBB)


Innehållet på tynningo.se och dess undersidor är helt friställt från TRBB/Byalaget, med undantag för de sidor som tydligt har TRBB/Byalaget som avsändare.

Är du representant för en samfällighet eller förening och vill ha en undersida på tynningo.se så kontaktar du IT-ansvarig, för att få in informationen på hemsidan.


tynningo.se använder “cookies” för att veta om du besöker sidan för första gången eller om du är en återkommande besökare. Cookies används även för statistik.


E-postadresser och övriga uppgifter som lämnas för prenumeration på utskick av innehåll på sidan i form av artiklar, kommentarer eller medlemskap, används endast för detta.

Vi säljer eller ger inte bort e-postadresser och övriga uppgifter du lämnar till någon annan.

Du kan själv begära att vi tar bort dig från listan för e-postutskick. Om du behöver hjälp kan du kontakta IT-ansvarig.


Vi följer “GDPR” General Data Protection Regulations eller Dataskyddsförordningen som det heter på svenska och trädde i kraft den 25 maj 2018.


Datainspektionen


Dataskyddsförordningen


Du vet väl att du kan hyra bygdegården för fester och andra evenemang?

För att hyra bygdegården kontakta Inger Persson, birri@telia.com

Länk till Hyrestariffer här-->>